Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

NG Gemeente Makwassie: Voltydse leraar

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.


In biddende afhanklikheid van die Here, nooi die kerkraad gelegitimeerde leraars wat geroepe voel tot die bediening in Makwassie, om aansoek te doen.

Gemeenteprofiel: Makwassie is ’n klein plattelandse dorp in die Noordwes-provinsie. Die gemeente bestaan hoofsaaklik uit boerderybedrywighede. Die gemeente het sowat 235 belydende en 43 dooplidmate. ’n Groot aantal lidmate is bo 60 jaar. Die gemeente het ses dorpswyke en drie plaaswyke, en is finansieel selfstandig. Wolmaransstad (±13 km) het ’n goeie laer- en hoërskool, en bied goeie koopgerief, terwyl Klerksdorp (±100 km) ’n groot winkelsentrum en goeie hospitale het.

Leraarsprofiel: ’n Leraar met ’n lewende en persoonlike verhouding met God Drie-enig.

Saam met die pligte van Artikel 9 in die Kerkorde, is huisbesoek en ander kontak met lidmate belangrik.

Iemand wat lief is vir mense, en wat insig toon vir die plattelandse boerderygemeenskap se unieke uitdagings.

Vertroud wees met vernuwende tegnologie en sosiale media as bedieningshulpmiddels.

Vergoeding: Onderhandelbaar.

Verblyf: Ruim pastorie beskikbaar.

Aansoeke: Stuur asseblief u aansoek, ’n tersaaklike CV en kontakbesonderhede van twee referente.

Noem u besondere gawes en hoe u dit in die bediening aanwend. Motiveer kortliks waarom u geroepe voel vir die bediening op die platteland.

Onderhoude mag met kandidate gevoer word. Alle inligting sal vertroulik hanteer word. Met die stuur van die CV gee u toestemming dat u inligting volgens die bepalings van die POPIA-wetgewing aangewend kan word.

Stuur asseblief u aansoek na die e-posadres: ngmakwassie@lantic.net

Diensaanvaarding: 1 Desember 2024 of so gou moontlik daarna.

Sluitingsdatum: 21 Julie 2024.

Navrae: Johann Theunissen (leierouderling) 082 856 0489.

              Sarel Kok (leierdiaken) 083 409 4757.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.