Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

NG Nylstroom-Oos: Voltydse medeleraar

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.


Uit God se liefde dien ons

…… ons Skepper

…… mekaar

…… ons gemeenskap

…. die natuur (deur bewaring)

Gemeenteprofiel: Nylstroom-Oos-gemeente is geleë in ’n “middel-grootte” plattelandse dorp (Nylstroom/Modimolle) in die Limpopoprovinsie, ongeveer 130 km noord van Pretoria. Die dorp bied goeie koopgerief aan inwoners, maar met ’n kleiner verskeidenheid as in die stad. Die dorp het twee redelik groot winkelsentrums, verskeie winkels en goeie skole, waar kinders hoë kwaliteit onderrig ontvang (die naskoolse kwalifikasies wat kinders uit hierdie skole behaal, bevestig die kwaliteit van onderrig). Hier is onderskeidelik ’n enkelmedium Engelse en ’n Afrikaanse laerskool asook ’n parallelmedium hoërskool.

Die gemeente word deur twee leraars bedien. Die “ruggraat” van bediening geskied deur middel van omgeegroepe. Verder is die gemeente baie gesteld om verhoudinge tussen lidmate te bou en te versterk. In hierdie verband speel gereelde huisbesoek deur die leraars ook ’n groot rol.

Nylstroom-Oos is ’n gemeente met ongeveer 955 belydende lidmate en 241 dooplidmate. Ons gemeente bied geleenthede vir lidmate om deur die loop van die jaar aktief aan verskeie aksies en byeenkomste deel te neem.

Leraarsprofiel: Nylstroom-Oos nooi dinamiese, energieke en gedrewe gelegitimeerde leraars van die NG Kerk, om aansoek te doen as medeleraar. Die bereidheid en vermoë om in ’n leraarspan te werk, is ’n ononderhandelbare vereiste. Verder sal die geestelike bediening aan kinders ’n belangrike deel uitmaak van die applikant se bediening (die Abraham Kriel-kinderhuis val binne die gemeentegrens).

Pligte word omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde, met die fokus op:

 • ’n Lewende, persoonlike verhouding met God Drie-enig en dit as ’n roeping beskou om in sy diens te staan.
 • Woordgetroue, inspirerende en verstaanbare prediking, verbind aan die gereformeerde leer en belydenisskrifte van die kerk.
 • ’n Energieke persoon met ’n passie vir God en sy mense, asook ’n mense-mens wat met alle generasies ’n goeie verhouding kan bou en handhaaf, veral ten opsigte van huisbesoeke en persoonlike kontak met lidmate in verskillende lewenstadiums.
 • Entoesiasties en ervare is rondom die kreatiewe gebruik van musiek, vernuwende tegnologie en sosiale media as bedieningshulpmiddels.
 • Goeie interpersoonlike vaardighede hê en gemaklik in spanverband kan funksioneer.
 • Moet verantwoordelikheid vir projekte saam met diensgroepleiers kan neem asook inisiatief kan neem met nuwe projekte en geestelike bedieningsgeleethede.

Vergoeding: Vergoeding sal redelikerwys volgens sinodale riglyne bepaal word.

Behuising in ’n ruim pastorie is beskikbaar.

Aansoeke: Belangstellende, gelegitimeerde leraars moet asseblief ’n toepaslike CV, van nie langer as vier bladsye nie, met vermelding van bedieningsvoorkeure, persoonlikheidskenmerke, spiritualiteit en bedieningservering stuur na die kantoorbestuurder by 

kerkkantoor@ngoos.co.za of ngooskerkkantoor@gmail.com

Sluit asb die volgende in:

 • Minstens drie kontakbare referente (die kerkraad behou die reg voor om persone addisioneel tot die referentelys te kontak).
 • ’n Skakel na aanlyn eredienste.

Navrae kan gerig word aan die voorsitter van Diensverhoudinge, Gert Kruger, by 076 930 8576 of Deirdré Stoffberg 073 411 6944 (kantoorbestuurder).

Daaropvolgende proses:

 • Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag 16 Augustus 2024.
 • Daar sal van alle aansoekers verwag word om ook ’n toepaslike vraelys te voltooi, wat teen 12:00 op 30 Augustus 2024 per e-pos ontvang moet word.
 • Die diensverhoudingekommissie sal so spoedig moontlik ná 30 Augustus met elke applikant kontak maak.
 • Diensaanvaarding: 1 Januarie 2025.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.