Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

Doornkloof Familiekerk: Voltydse medeleraarspos

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.


NG Kerk Doornkloof, bekend as Doornkloof Familiekerk is ’n gemeenskap waar liefde gesien en hoop beleef word. Ons is deel van die Missio Dei, God se lewensgewende beweging na die wêreld in nood. Ons sien werklik ons kerk as ’n familiekerk waar elkeen, jonk en oud, ’n plek kan vind om sy/haar passie vir die Here uit te leef.

Die kerkraad is in die proses om dié voltydse medeleraarspos te vul nadat ons vorige leraar beroep is na ’n ander gemeente. Ons wag in biddende afhanklikheid aansoeke in vir die bogenoemde pos.

Gemeenteprofiel:

Doringkloof is ’n deel van Centurion wat ’n voorstad in die suide van die uitgebreide Tshwane-metro uitmaak. Die gemeente is ’n tuiste vir vriende en families waarvan sommige reeds drie generasies deel is as lidmate. In 2023 het die kerk hulle 50ste verjaardag gevier. Ons gemeente streef daarna om in ’n noue verhouding met God, mekaar en die wêreld te leef.

Die gemeente het ongeveer 1800 lidmate waarvan 400 kinders is. Die groei van ons tiener- en jeugbediening is op hierdie stadium een van die kerkraad se hooffokuspunte nadat jonger lidmate en jong families deel geraak het van ons gemeente gedurende die laaste paar jaar.

Ons kerk het onder andere die volgende passievolle bedienings:
• Mannebediening – ons mannebediening het onlangs weer ’n sterk herlewing beleef.
https://www.tiktok.com/@dkfkmanne?lang=en
• Vrouebediening – dit bestaan uit ’n toegewyde groep dames wat al vir baie jare bestaan.
https://www.facebook.com/profile.php?id=61553122974603
• Kreatiewe span – help leraars om die boodskap op ’n meer kreatiewe manier uit te beeld by wyse van musiek, kuns, elektroniese media en videos.
https://ngdoornkloof.co.za/hope_site_revamp/index.php/raak-betrokke/kreatiewe-bediening
• Jeug- en kinderbediening – fokus hoofsaaklik op ons jonger lidmate.
• Musiekspan – https://ngdoornkloof.co.za/hope_site_revamp/index.php/raak-betrokke/musiekbediening
• Naastes in nood.
• Nuwe lidmate.
• Groeigroepe:
-Senior lidmate.
-Aanlyngroep.
-Families.
-Dames.
-Manne.

Jy is moontlik ’n geskikte kandidaat indien jy aan die vereistes van die volgende profielbeskrywing voldoen:

 • Jou verhouding met God vooropstel en Geesvervuld jou gawes uitleef; 
 • ’n Volledige bedieningsleraar volgens die bepalings van die Kerkorde;
 • Vlot in Afrikaans kan bedien;
 • Innoverende idees en projekte/take tot voltooiing kan uitvoer;
 • Selfgemotiveerd is;
 • Aktief wil fokus om meer jongmense by kerkbywoning en gemeente-aktiwiteite te betrek;
 • Lofprysing en musiek bevorder tydens eredienste (’n musikale aanleg sal ’n aanbeveling wees);
 • Goeie rekenaar- en mediavaardighede het (ervaring in videovervaardiging sal ’n aanbeveling wees); 
 • Bereid is om die Woord van God te verkondig op sosiale media;
 • Netwerke kan bou en jeuguitreike lei; 
 • Passievol is om die boodskap relevant te maak vir jonk en oud.

Vergoeding:

Vergoeding sal volgens Oostelike Sinodale riglyne onderhandel word wat insluit: Basiese salaris, pensioen, medies, vervoer- en behuisingstoelaag.

Aansoeke:

Alle belangstellende leraars en/of proponente word uitgenooi om aansoek te doen deur die volgende te e-pos aan die kerkkantoor:

 1. ’n Omvattende CV (maksimum vyf bladsye), wat jou bedieningsvoorkeure, spiritualiteit, persoonlikheidseienskappe en bedieningservaring beskryf.
 2. Name en kontakbesonderhede van ten minste drie referente.
 3. Enige sosialemediaskakels waarby jy betrokke is (persoonlik en/of professioneel).
 4. NB: Deur ’n aansoek in te dien gee die kandidaat sy/haar toestemming aan die kerkraad om van die inligting vervat in die CV volgens die bepalings van die POPIA-wetgewing aan te wend. Alle inligting sal andersins vertroulik hanteer word.
 5. Die pre-advieskommissie behou die reg voor om onafhanklik inligting oor die aansoeker in te win en bepaal aan die hand van die posvereistes wie die mees geskikte persoon vir die pos sal wees.
 6. Kandidate wat die kortlys haal, moet bereid wees om ’n onderhoud te voer en/of om ’n preekbeurt by die gemeente te lewer.
 7. Sluitingsdatum: 26 Julie 2024.
 8. Stuur aansoeke aan: admin@dkfk.co.za

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik na die suksesvolle voltooiing van die keuringsproses.

Navrae:

 • Theuns Beer (kerkkantoor) 082 652 9491.
 • Boshoff Taljaard (personeelspan) 079 497 5951.
 • Marinus Steenkamp (voorsitter van die kerkraad) 082 726 2738.

Belangrike skakels:

Die kerkraad behou homself die reg voor om nie ’n beroep uit te bring vanuit die lys van aansoekers nie.

 • Die advertensie is aangepas na publikasie.

Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.