Oos-Kaapse sinode in foto’s

Dr Dewald Davel van die NG gemeente Molteno. Hy is verkies tot onder-voorsitter van die Oos-Kaapse sinode.

Dr Dewald Davel van die NG gemeente Molteno. Hy is verkies tot onder-voorsitter van die Oos-Kaapse sinode.

Ds Nelis Janse van Rensburg, moderator van die Algemene Sinode, spreek die Oos-Kaapse sinode toe. Hy het onder meer die belang van kerkverband beklemtoon, vertel van die NG Kerk se bande met die Suid-Afrikaanse en die Wêreldraad van Kerke, en oor die buitengewone Algemene Sinode gepraat.

Ds Nelis Janse van Rensburg, moderator van die Algemene Sinode, spreek die Oos-Kaapse sinode toe. Hy het onder meer die belang van kerkverband beklemtoon, vertel van die NG Kerk se bande met die Suid-Afrikaanse en die Wêreldraad van Kerke, en oor die buitengewone Algemene Sinode gepraat.

Die Oos-Kaapse sinode van die NG Kerk bid vir die buitengewone Algemene Sinode wat van 7 tot 10 November in Centurion gehou word.

Die Oos-Kaapse sinode van die NG Kerk bid vir die buitengewone Algemene Sinode wat van 7 tot 10 November in Centurion gehou word.

Ds Ephraim Khosa van die NG Kerk in Afrika dra 'n groeteboodskap oor aan die Oos-Kaapse sinode van die NG Kerk. Die NG Kerk in Afrika het onlangs 'n Kaapse sinode gestig.

Ds Ephraim Khosa van die NG Kerk in Afrika dra ’n groeteboodskap oor aan die Oos-Kaapse sinode van die NG Kerk. Die NG Kerk in Afrika het onlangs ’n Kaapse sinode gestig.

Koffietyd by die Oos-Kaapse sinode. Afgevaardigdes staan op die stoep buite die vergadersaal en kyk na die see. Die Oos-Kaapse sinode vergader by 'n oord en konferensiesentrum net buite Port Elizabeth.

Koffietyd by die Oos-Kaapse sinode. Afgevaardigdes staan op die stoep buite die vergadersaal en kyk na die see. Die Oos-Kaapse sinode vergader by ’n oord en konferensiesentrum net buite Port Elizabeth.