758 protesteer teen Dirkie se brief

’n Groep van 758* mense – onder wie gay lidmate, moderatuurslede van streeksinodes, talle predikante en verskeie teologie-dosente van die NG Kerk – maak in ’n ope brief aan dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, sterk beswaar teen ’n e-pos wat ds Dirkie van der Spuy, assessor van die Algemene Sinode, kort na die buitengewone Algemene Sinode geskryf het.

Ds Nelis van Rensburg, voorsitter van die Algemene Sinodale Moderamen, aan wie die brief ook gestuur is, het gesê hy neem kennis van die brief. Hy sal dit met Van der Spuy bespreek. Dit sal ook deur die moderamen bespreek word.

Van der Spuy se e-pos volg hieronder, en daarna die brief van die 758 met die naamlys van die ondertekenaars.

* Hierdie berig het oorspronklik verwys na ’n groep van 172 persone. Dié syfer het mettertyd toegeneem en is opgedateer na 758 persone.


Broers en susters,

Hier is die besluit van vanmiddag.

Baie dankie vir julle gebede en ondersteuning.

Dit was ’n geweldige stryd maar uiteindelik ’n wonderlike oorwinning vir God en sy Woord.

Die Here het Moreletapark se besluit wat goedgekeur is deur die AS, gebruik om ‘n keerpunt in die besluite te bring en die hele koers van besluite in ’n nuwe rigting te stuur.

2015 se ongelukkige besluite wat soveel stryd en ongelukkigheid veroorsaak het, is van die tafel af en met nuwe behoudende besluite vervang.

Dit was weereens vir my wonderlik om te sien hoe die Here self kom oorneem het en ’n wonderwerk in Sy kerk kom doen het.

Sien ook: Die NG Kerk se buitengewone Algemene Sinode het hard en duidelik nee gesê vir enige seksuele verhoudings tussen mense van dieselfde geslag. Die sinode het herbevestig “dat die huwelik deur God ingestel is as ‘n heilige en lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou en dat enige seksuele gemeenskap buite so ‘n vaste formele ▸▸▸ https://kerkbode.christians.co.za/2016/11/10/ng-kerk-se-nee-vir-gay-verhoudings/

Seënwense
Dirkie


Beste dr Claassen

Ons het met onsteltenis kennis geneem van ‘n e-pos wat direk na afloop van die Buitengewone Algemene Sinode deur ds Dirkie van der Spuy aan onder andere gemeenteleiers van die NG Gemeente Moreletapark gestuur is. (Die e-pos word by hierdie skrywe aangeheg).

Ons wil ten sterkste beswaar maak teen sowel die inhoud as die triomfantelike toon van sy skrywe.

Uit sy verwysing na die “geweldige stryd” en die “wonderlike oorwinning vir God en sy Woord” is dit duidelik dat dit hier oor veel meer gaan as persoonlike instemming met die besluit wat deur die sinode geneem is.

Die duidelike implikasie van sy woordkeuse is dat die standpunt van die persone wat tydens die vergadering in die minderheid gestem het, in stryd is met God en met sy Woord. Dit word bevestig deur die feit dat die uitslag van die besluitneming deur hom beskryf word as ‘n bewys dat “die Here self kom oorneem het en ‘n wonderwerk in Sy kerk kom doen het.”

Behalwe dat ons op ‘n baie diep vlak aanstoot neem aan hierdie kwalik bedekte beskuldiging van kettery en/of leerdwaling, dink ons ook dat dit uiters onverantwoordelik van ‘n persoon in ‘n leiersposisie in die NG Kerk is om hom op so manier uit te spreek – veral in hierdie tyd van groot spanning en dreigende skeuring in die kerk waarvoor ons almal lief is.

Ons is ook besorgd oor die verwysing in ds Van der Spuy se skrywe na “Moreletapark se besluit wat goedgekeur is deur die AS.” Dit wek die indruk dat daar ‘n versteekte agenda agter die verloop van die vergadering was, en dat die vergadering dus op ‘n onaanvaarbare wyse gemanipuleer is.

Dit is vir ons moeilik om te dink dat hy kan voortgaan om hierdie leiersrol in die moderatuur en in die moderamen te vervul sonder om die verdeeldheid wat daar reeds in die kerk is, verder te versterk.

Ons sal dit waardeer as daar dringend aan hierdie aangeleentheid aandag gegee kan word en hoop dat die optrede wat daaruit voorspruit, die vertroue in die leierskap van die Algemene Sinode sal herstel.

Groete in Christus

André Agenbag
Marnel Agenbag
Mieke Agenbag
Julio Agrella
Schalk Albertyn
Franziska Andrag-Meyer
Matilda Angus
Johannes Annandale
Anneke Aucamp
Francois Badenhorst
Willie Badenhorst
Willem Bakkes
Paul Barnard
André Bartlett
Elma Bartlett
Elretha Bartlett
Rentia Bartlett-Möhl
Mervyn Berowsky
Anton Bester
Cobus Bester
Frederik J Bester
Mariaan Bester
Rennie Bester
Zaan Bester
Kayla Beukes
Nico Bezuidenhout
Ronell Bezuidenhout
Henk Bierman
Hugo Biermann
Mariette Biermann
Elise Bishop
Marinda Bishop
Lynette Blackie
Retha Bloem
Tian Boonzaaier
Renette Booyens
Annemie Bosch
Anton Bosch
Greg Bosch
JP Bosman
Tiana Bosman
Adrie Botha
Attie Botha
Bianca Botha
Caria Botha
Erik Botha
Jaco Botha
Johan Botha
Roelien Botha
Sias Botha
Stefan Botha
Gerhard Bothma
Wuk Bothma
Liezel Bredenkamp
Hendrik Breedt
Willem Breytenbach
Wynand Marc Breytenbach
Alrina Brink
Ansa Brink
Ida Brink
Ryk Brink
Van Zyl Brink
Erik Brits
Jackie Brits
Marié Britz
Saret Britz
Sulet Brummer
Charon Buchner Marais
Luané Buys McLachlan
Wannie Carstens
Andries Cilliers
Cecile Cilliers
Dirk Cilliers
Francois Cilliers
Kristy Claassen
Linda Claassen
Christo Claassens
Francois Claassens
Julie Claassens
Samantha Clark
Willie Cloete
Eon Coetzee
Henk Coetzee
Murray Coetzee
Veronica Coetzee
Annelise Coetzee-Bosch
Jan Coetzer
Jan Hendrik Coetzer
Zune Coetzer
Marius Combrinck
Auke Compaan
Martha Connolly
Johan Conradie
Seran Conradie
Terence Cooke
Engela Cronjé
Dria Crous
Albert Cruywagen
Janet Cruywagen
Rykie Cullinan
Dewald Davel
Johann Deale
Annemarie de Beer
Dieter de Bruin
Suzan de Jager
Nico Dekker
Stefan de Klerk
Daniel D de Kock
Freddie de Lange
Marina de Lange
Lou-Maré Denton
André de Villiers
Dawid de Villiers
Gerda de Villiers
Magriet de Villiers
Riaan de Villiers
Elma de Vries
Niel de Waal
DS de Wet
OJ de Wet
Wouter de Wet
Wiehahn de Wet
Jana Dickason
Elaine Dippenaar
Elizabeth Dippenaar
Pieter Dorey
Annelize Doubell
Brand Doubell
Danielle Doubell
Norman Doubell
Michael Drysdale
Corniel du Plessis
Frans du Plessis
Wynand du Plessis
Ankia du Plooy
Dolf du Plooy
Maritha du Plooy
Neels du Plooy
André du Preez
Jaco du Preez
Kruger du Preez
Tinus du Preez
Ben du Toit
Braam du Toit
Calvyn du Toit
Carien du Toit
Estelle du Toit
Mariana du Toit
Marie du Toit
Pierre du Toit
Carlo Ehlert
Annora Eksteen
Lida Eksteen
Aletta Ellis
André Ellis
Johannes Ellis
JP Ellis
Jacques Els
DT Engelbrecht
Elna Engelbrecht
Gerrit Engelbrecht
Johan Engelbrecht
Eduard Enslin
Johann Enslin
Leandi Erasmus
Andries Erwee
Sarah Evans
Retha Faurie
Benja Ferreira
Rina Ferreira
Stephanus Ferreira
Daléne Flynn
Tessa Freeman
Anthony Fridjhon
Leon Forsman
Sara Fouche
Aneleh Fourie le Roux
Frits Gaum
Henda Gaum
Laurie Gaum
Starlyn George
Gail Gous
Jacquie Grassie
Marius Greeff
Arno Greyling
Stephan Greyling
Juanita Greyvenstein
Pierre Grigor
Alphonso Groenewald
Pieter Grobbelaar
Cobus Grove
Cari Grundling
Nina Grundlingh
Winand Bernard Grundling
Nicole Hamman
Fanus Hansen
Chris Harris
Tollo Hatem
Abigail Hatem
Ben Hatem
Arno Hattingh
Angelique Havenga
Marnus Havenga
Scherlize Hayes
Samuel Heine
Jeanine Hepburn
Sue Heyman
Dirk Heyns
Irénée Heyns
Malan Heyns
Nita Heyns
Anri Holder Herbst
Carel Hollenbach
Izak Holtzhausen
Adri Hough
FD Hugo
Jurgens Human
Louise Humphris
Paulani Hunt
Loinel Hutton
Margot Huysamer
Issie Jacobs
Llewellyn Jackson
Louise Jackson
Charl Janse van Rensburg
Diana Janse van Rensburg
Han Janse van Rensburg
Johan Janse van Rensburg (1)
Johan Janse van Rensburg (2)
Petrus Janse van Rensburg
Sarel Janse van Rensburg
Emil Jansen
Herman Jansen
Bechora Jansen van Rensburg
Marie Jansen van Vuuren
Cornelius Jonker
Louis Jonker
Jacob Jordaan
Pierre Jordaan
Hulda Joubert
Jolinda Jury
André Kalis
Marilize Kalis
Harm Kelderman
Elsje Kemp
Gerhard Kemp
Janine Kemp
Mollie Vosloo Kemp
André Keun
Bessie Keun
Gerhard Koen
James Kirkpatrick
Deon Kitching
Rothea Kleynhans
Sandra Kleynhans
Steyn Kleynhans
Ilse Klingelhoeffer
Frans Klopper
Evert Knoesen
Benjan Knoetze
Carla Knoetze
Marien Knoetze
George Knoke
Chris Koch
Santie Koch
Marna Kock
Christelle Koegelenberg Bekker
Niel Koekemoer
Annebrita Kok
Willie Korb
Etienne Kotzé
Hein Kotzé
Judith Kotzé
Riana Kotzé
Wynand Kotzé
Ilse Kriek
Manie Kriel
Johan Krige
Andries Kritzinger
Fiona Kritzinger
HP Kritzinger
Naudé Kritzinger
Claudette Kruger
Engelette Kruger
Maria Kruger-Van Zyl
Pieter Kruger
Riaan Kruger
Wilhelm Mauritz Krüger
Petrus Kuhne
Erika Lambrecht
Erika Lamprecht
Francois Lamprecht
Hanno Langenhoven
Cecile Langenegger
Sarah Laubscher
Malinda Lazenby
Martin Lazenby
Almatine Leene
Albert Leimecke
Johan Lemmer
Joop Lensink
Braam le Roux
DelaHarpe le Roux
Christo Lombaard
Annabelle Lombard
Leona Longland
Irma Loots
Louise Loots
Bernice Lopes
Marena Lotriet
Gys Loubser
Dirk C Lourens
Johan Lourens
Renier Lourens
André Louw
Faure Louw
Huma Louw
Christo Louw
Lizette Louw
Marius Louw
Martin Louw
Suseth Louw
Willem Louw
Yolanda Louw
Reinet Louw Kemp
Willem Louwrens
Jan Lubbe
Hanneke Lubbe
Eugene Malan
Louise Malan
Nico Malan
Rousseau Malan
Bernard Malherbe
Hilze-Marie Malherbe
Nadine Maletzki
Clem Marais
Frans Marais
JP Marais
Michelle Marais
Nadia Marais
Bennie Mare
Esmarie Mare
Jeanne Maritz
Piet Maritz
Wiehahn Maritz
Chris McLachlan
Estelle McLachlan
Arno Meiring
Jacob Meiring
Lieze Meiring
Michael Meiring
Piet Meiring
Pollie Mereis
Georgj Mertz
Karien Meyer
Stephan Meyer (jr)
Willem Hendrik Meyer
Tilana Meyer-Morkel
Johann Meylahn
Hendrien Mienie
Melissa Mitchell
Stefan Möhl
Willie Möller
Elize Morkel
Hannes Morkel
De Wet Mouton
Elna Mouton
Johannes Mouton
Johannes Mulder
Hendrik Mulder
André Muller
Izak Muller
Ghisnene Muller
Julian Müller
Retief Müller
Nina Müller van Velden
Lizanne Murison
Clare-Marie Murphy
Eulogia Murray
Montagu Murray
Frederik Nagel
Peter Nagel
Belinda Naudé
Charles Naudé
Colleen Naudé
Schalk W Naudé
Antoinette Nel
Barend Nel
Christa Nel
Irma Nel
Jampie Nel
Jan Nel
Johan Nel
Malinda Nel
Marius J Nel
Marna Nel-Steyn
Helena Niedinger
Dewald Niemandt
Doret Niemandt
Liesel Nieuwenhuizen
Ruan Nieuwenhuizen
Michelle Nieuwoudt-Boonzaaier
Carike Noeth
Dewald Noeth
Coenie Nolte
Corneil Oberholzer
Christian Oberholzer
Pieter Oberholzer
André Odendaal
Elma Odendaal
Thomas Odendaal
Truus Odendaal
Riaan Odendaal
Sandra Odendaal
Wessel M J Odendaal
Dennis Oliphant
Linky Olivier
Marelize Olivier
Quentin Olivier
Eureka Oosthuizen
Hester Oosthuizen
Muller Oosthuizen
Martin Pauw
Linda Pawson
Yolande Peach
Erika Pelser
Etienne Pheiffer
Anton Pienaar
Emma Pienaar
Hennie Pienaar (sr)
Hennie Pienaar (jr)
Bernardus J Pieters
Gerhard Pietersen
Annette Potgieter
Linda Potgieter
Phillip Potgieter
Truida Prekel
André Pretorius
Helgard Pretorius
Robbie Pretorius
Willem Pretorius (jr)
Siegfried Pretsch
Jeremy Punt
Sara Puren
Michelle Rabe
William Rapp
George Rauch
Wayne Renkin
Linette Retief
Jannie Richter
Ingrid Roderick
Jaco Roets
Mia Roets
Fourie Rossouw
Theo Rossouw
Wihan Rossouw
Cecile Roux
Sanel Roux
Tielman Roux
Winnie Rust Nel
Bets Saunders
Jo-Mari Schader
Marlene Schader
Rudolph Scharneck
Coenie Scheepers
Beatrice Schoeman
Marthie Schoeman
Andrie Schoombee
Marius Schoombee
Niel Schoombee
Ronel Schoombee
Wilmien Schutte
JW Semmelink
Helena Shelley
Annelet Slazus
Albert Smit
Brando Smit
Felix Smit
Guillaume Smit (sr)
Marietjie Smit
Christo Smith
Eben Smith
Melanie Smith
Rowan Smith
Tom Smith
André Smuts
Gawie Snyman
Adel Spangenberg
Maretha Spies
Andries Stander
Johan Stander
Lizette Stander
Sunelle Stander Lays
Yolande Steenkamp
Stefan Steyn
Lala Steyn-Bosch
Gonval Store
Michiel Strauss
Amanda Strydom
Johan Strydom
Cobus Swanepoel
Daniel Swanepoel
Francois Swart
Dirk Theunissen
Dawfré Theron
Lidia Theron
Christi Thirion
Anso Thom
Audrey Thom
Charl Thom
Tersia Thomas
Rolf Tonsing
FC Truter
Maryke Ubbink
Anne-Marie Ungerer
Johann Ungerer
Jalize Uys
Jean van Biljon
Petri van Blommestein
Johan van den Heever
Rozanne van der Heijden
Willie van der Hoven
Ina van der Linde
Barend van der Merwe
Ben van der Merwe
Carel van der Merwe
Frikkie van der Merwe
Ilse van der Merwe
Johan van der Merwe (1)
Johan van der Merwe (2)
Marida van der Merwe
Dirk van der Mescht
Willem van der Post
Tonya van der Spuy
Adele van der Walt
Charlene van der Walt
Deleen van der Walt
Jean-Pierre van der Walt
Adriaan van der Wart
Gideon van der Watt
Charl van der Westhuizen
Elzanne van der Westhuizen
Erna van der Westhuizen
Liezel van der Westhuizen
Freddie van der Westhuizen
Hannetjie van der Westhuizen
Albertus van der Westhuyzen
Pieter van der Zwan
Hans van Deventer
Annamarie van Dyk
Delene van Dyk
Willie van Dyk
Arie van Eck
Gideon van Eeden
Rudolph van Graan
Chris van Heerden
Fantie van Heerden
Mia van Heerden
Willie van Heerden
Wentzel van Huyssteen
Johan van Loggerenberg
Marietjie van Loggerenberg
Anna van Niekerk
Bertus van Niekerk
Louis van Niekerk
Arri van Niekerk-Bosch
Mynhardt van Pletsen
Gerrit van Rensburg
Minette van Rensburg
Nico van Rensburg
Adelle van Rhyn
Andreas van Rooyen
Gerda-Marié van Rooyen
Jan van Rooyen
Johan van Rooyen
Lyn van Rooyen
Nicolene van Rooyen
Annalet van Schalkwyk
Carin van Schalkwyk
Minette van Schalkwyk
Daleen van Staden
Johan van Staden
Neeltjé van Staden
Bennie van Wyk
Johan van Wyk
Marnix van Wyk
Schalk van Wyk
Adam van Zyl
Anton van Zyl
Etienne van Zyl
Jaco van Zyl
Jan van Zyl
Jo van Zyl
Pieter van Zyl
Tinus van Zyl
Bernard Veenemans
Danie Veldsman
André Venter
Jaco Venter
Nioma Venter
Pieter Venter
Werner Venter
Audrey Verhaeghe
Lulani Vermeulen
Nicole Vermeulen
Wim Vermeulen
Marie Victor
Kobus Victor
André Viljoen
Abrie Viljoen
Hanlie Viljoen
Jan Viljoen
Jan-Frederik Viljoen
Jos Viljoen
Pieter Viljoen
Rozzetta Viljoen
Susan Viljoen
Carien Visagie
Hendrik Visagie
Johan Visagie
Johannis Visagie
Marike Visagie
Ria Visagie
Rial Kloppers Visagie
Jacobie M. Helena Visser
Lynette Visser
Margot Visser
Maroli Visser
Michelle Visser
Pieter Visser
Floris Voges
Johan Vorster Beyer
Suzette Vorster
Barend Vos
Retha Vos
Petro Vosloo
Robert Vosloo
Barney Vulgarellis
John Wait
Willem Wandrag
Helena Wasserman
Herman Wasserman
Cas Wepener
Marie Wessels
Georina Westraad
Hester Weyers
Helena Wiese Vos
Carin Wiid
Willem Wiid
Douw G Willemse
Wilfred Wilms
Anje Zeeman
Fanie Zondagh
Karien Zulch

Addendum:

Matilda Angus
Ralph Barnard
Hendrik Beukes
Maroli Bezuidenhout-Visser
Stephan Bosman
Braam Breedt
Bettie Breytenbach
Marlene Bonner
Estelle Boshoff
Dirk Bronner
Slabbert Brümmer
Linda Burger Beckert
Rudi Buys
Adelle Coetzee
Pedri Coetzee
Erika Crause
Gerhard de Bruin
Hennie de Clercq
Kobus de Jager
Christo de Klerk
Jeanne de Koker
Arina de Villiers
Johann de Vos
Riaan Dippenaar
Andri Eloff
Leonie Engelbrecht
Daphne Ferreira
Carike Forsman
Anneke Fourie
Tessa Freeman
Danie Gordon-Van Dyk
Marni Greyling
Johan Havenga
Susan Havenga
John-Murray Hofmeyr
Rykie Howell
Andrew Jackson
Len Joubert
Jan Kitching
Jana Krige
Marguerite Kruger
Wouter Kruidenier
Neels Lamprecht
Chris le Roux
Pieter Lombard
Heleen Loubser Botha
Adriana Louw
Christa Louw
Eon Malan
Renee Marais
Anina Maree
Lorita Maritz
Johan Meyer
Joy Meyer
Martie Mouton
Clare Murphy
Malan Nel
Henda Oosthuysen
Riaan Palmer
Ernst Penzhorn
Anel Pienaar
Addy Pretorius
Richard Prinsloo
Frederik Putter
Robinne Renkin
André Reyneke
Johannes Richter
Deon Roux
Stephanie Roux
Johan Scholtz
Tieneke Scholtz
Denise Shone
Santie Shone
Annelize Slabbert
Jaco Smit
Andries Stander
Elda Stander
Lizette Stander
Marietjie Steyn
Niel Steyn
Deon Strydom
Waldemar G Stumpfe
Karin Swart
Rynhard Swart
Corne Thomas
Marlene Thomas
Adrianne Ubbink
Charl Ubbink
Johan Bernard Ubbink
Jan van der Merwe
Ren van der Merwe
Arnold van der Westhuizen
Barend van Graan
Magdel van Zyl
Annamarie Vermeulen
Cecile Vermeulen
Stephnie Vermeulen
Hein Viljoen
Alma Visagie
Aré Johan Visagie
Dawie Visser
Mike Volschenk
Wimpie Wasserman
Denise Wilkinson

Word 'n vriend van Kerkbode