’n Antwoord vir Zachie

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Tienie Prinsloo van Heidelberg skryf:

Ek het groot waardering vir Zachie le Roux se brief omdat hy laat blyk dat gays nie verwerp of veroordeel mag word nie, en dat ons hulle moet aanvaar en hul menswaardigheid erken. Ek is heelhartig met hom eens daaroor. Maar omdat ek weet dat Jesus so ’n persoon kan rehabiliteer, probeer ek vir hom/haar met deernis die weg na Jesus wys.

Wat sê die Skrif?

“Met ’n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos ’n mens met ’n vrou het nie. Dit is ’n gruwel” (Lev 18:22, 1953-vertaling).

Dit is baie duidelik dat die seksdaad tussen mans teen God se wil is. In hierdie gedeelte word die volk gewaarsku om nie in versoeking te kom om deel te neem aan die wanpraktyke van die heidene nie. Die homoseksuele daad word byvoorbeeld in dieselfde asem genoem as seks met diere (vers 23). Dit maak nie saak wie die daad pleeg nie – of dit by tempelprostitusie is of pederastie (seks deur ouer mans met jong seuns), of homoseksuele dade of heteroseksueles wat dit beoefen, dit maak nie saak nie – die daad is vir die Here ’n gruwel. (Kyk ook na Lev 20:13, sowel as 1 Kor 6:10 en Rom 1:25-27).

Om te beweer dat die Bybel niks oor homoseksueles in bogenoemde teks sê nie en hulle daarom toelaat om met hul leefstyl voort te gaan, is waarlik ’n verkeerde gebruik van die Bybel. Dan word die fokus net geplaas op die soort persoon wat die daad pleeg, maar nie die daad self nie.

Kan seksuele oriëntasie verander?

In die vorige brief het ek genoem dat ek twee sulke persone ken wat gerehabiliteer het. Ek het verder ’n skriftelike getuienis van, sowel as ’n aantal getuienisse op video van mense wat volkome verlossing van hul homoseksuele oriëntasie ontvang het.

Wat het die verskil gemaak?

Die antwoord is: dat hulle gemotiveer was om gehelp te word, nadat hulle oortuig geraak het dat die homoseksuele leefstyl teen die wil van God is en Hom gehoorsaam wou wees. Hoofsaak is dat daar medegelowiges was wat met liefde en deernis met hulle ’n pad gestap het. Hulle het met baie gebed, terapie en al die nodige hulp wat hulle kon kry in afhanklikheid van Jesus die stryd aangeknoop en oorwin. Dit was natuurlik nie maklik nie, maar … “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee” (Fil 4:13).

Diegene wat nie kon verander nie, is eintlik net op aandrang van hul ouers of familie na my vir berading gestuur. Hulle het self  geen begeerte gehad het om te rehabiliteer nie, en was hoegenaamd nie daarvoor vatbaar om die Skrifwaarhede oor die saak te oorweeg nie. Dit bewys, soos in baie gevalle, ’n gesindheid van ontkenning.