’n Balk in die oog

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Dr Floris Knouwds skryf:

Meer as 100 predikante reik ’n verklaring uit wat beswaar maak teen onmenswaardige optredes in die gesprek oor selfdegeslagverhoudings (lees hier). En sê dat hierdie optrede sterk afgewys moet word. Omdat dit verdere onreg, diskriminasie, polarisering en verdeeldheid veroorsaak. Selfs omdat dit teen die evangelie is.

Dan gaan hulle voort om hulle eie definisie en interpretasie van die waardes van menswaardigheid te gee. Asof dit die enigste manier is om dit te verstaan. Terwyl ’n mens in Jesus se optrede (dink maar aan sy hantering van die Skrifgeleerdes en Fariseërs) gedrag vind wat glad nie rym met hulle interpretasie daarvan nie.

En terwyl ek (wanneer ek hulle reaksie lees) wonder of hulle regtig geluister het na die persoon oor wie hulle so hard in die stuk skimp. Of ooit oorweeg het dat hulle nie dalk ook met hulle verklaring bydra tot onreg, diskriminasie, polarisering en verdeeldheid nie. Natuurlik nou net in die omgekeerde rigting.

Maar ek dink nie hulle het nie.

Doodgewoon omdat hulle ’n eie agenda het. En die probleem is dat ons agendas ons doof maak vir wat ander probeer sê. En ons blind maak vir ons eie effek op ander.

Daarom doen ons die verkeerde. En dan regverdig (verontskuldig) ons onsself met so ’n laaste sinnetjie aan die einde van ’n verklaring: “In die lig hiervan betreur ons dat mense in die huidige gesprek verdag gemaak word en hulle standpunte op onaanvaarbare manier verteken word.” Asof ons dit nie self doen nie. En hoop dat dit net gelees sal word as van betrekking op die “ander.”

As ek reg onthou, is dit Jesus (oor wie se evangelie ons praat) wat by geleentheid gevra het: “Hoe kan jy vir jou broer sê: ‘Wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal,’ en intussen is daar ’n balk in jou eie oog?” (Matt 7:4).