As eie gemak die fokus raak

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Ds Rudolph Scharneck van Greytown skryf:

Ons leef in ’n tyd waar die verbruikers­kultuur geweldig sterk is. Die diepste waarde van hierdie kultuur is selfsug. Die verbruikerskultuur behels dat ons as mense die reg het om alles wat vir ons aangebied word te gebruik om ons le­we so maklik as moontlik te maak, solank ons dit op ’n eerbare manier bekom. Ons het die reg om soveel van alles te gebruik as wat ons wil, want ons het dit mos met ons eie geld gekoop. Die fokus in dit alles is 100% op die self. Ek kan doen wat ék wil en gebruik wat ék wil want uiteindelik is my grootste fokus in hierdie lewe mý gemak en plesier. Vir geen oomblik is ek bereid om lyding te verduur ter wille van ’n groter saak of ander se welstand nie.

As ’n mens so daaroor dink, besef jy dadelik dat hierdie mentaliteit lynreg ingaan teen die boodskap van lydenstyd en van Christus se lyding vir mense. Hy was immers bereid om nie net lyding te verduur ter wille van ander se welstand nie, maar selfs te sterf.

Om Christen te wees, navolger van Christus, is per definisie om nie selfsugtig te wees nie. Dit behels ten diepste die bereidheid om lyding te verduur ter wille van ’n groter saak en ter wille van ander se welstand. Lydenstyd herinner ons dat ons moet bereid wees om ons eie plesiere en gemak op te offer ter wille van die welstand van God se skepping, sodat daar nog iets oor sal wees vir generasies wat kom.