Kommer oor swak kerkbywoning

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

PJ Stoffberg, lidmaat van die NG gemeente Hospitaalpark, skryf:

Die moderne neiging van swak kerkbywoning bekommer seker meer Christene as net vir my.

As ons die getal lidmate in die gemiddelde gemeente vergelyk met die getal mense wat die eredienste bywoon, sal enige Christen besef dat ons rede vir die verskil sal moet soek, en regmaak.

Jesus het vereis dat ’n prediker met die Heilige Gees vervul moet wees (Luk 24:49 en Hand 1:4). My denominasie en baie ander glo dat ’n mens met die Heilige Gees vervul moet word reeds met jou wedergeboorte (bekering).

Nou pla dit my dat ’n groot aantal predikers wat deur God baie vrugbaar gebruik is, getuig het dat hulle eers na hulle bekering, en soms lank daarna, die Heilige Gees ontvang het. Name wat by my opkom is Charles en John Wesley, Smith Wigglesworth, RA Torrey, Dwight L Moody, Oswald J Smith, Andrew Murray, FB Meyer, Willie Marais, Merlin Carothers en Joyce Meyer. Ek is onseker oor Charles Finney.

Moet ons nie, ter wille van die groot siele-oes wat tans verlore gaan, ons siening omtrent hierdie belangrike saak heroorweeg nie? Ek insinueer dat nie naastenby alle predikers met die Heilige Gees vervul is nie. Met skaamte moet ek myself as lekeprediker hierby insluit.

As net 1% van alle Geesvervulde lidmate die gawe van genesing ontvang het (1 Kor 12:9), waar is die duisende geloofsgenesers? Iets rym nie.