Paashaas vs ‘Jingle Bells’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Johan du Toit van Kimberley skryf per e-pos:

’n Gewone lidmaat se belewenis van Kersfees en Paasfees? Of is dit Paasfees en Kersfees? Of is dit die Kersvakansie teenoor Paasnaweek? Of “Jingle Bells” teenoor die Paashaas?

Hoe kyk ons na die twee feeste? Is daar ’n argument oor watter fees die belangrikste is? Is dit nie maar net die argument oor wie van die hoender of die eier eerste was van voor af nie? Watter een van hierdie twee feeste is vir die Christen op straat die belangrikste? Of maak dit nie saak nie?

Elke Christen moet dit seker vir hom-/haarself uitmaak watter een van die twee gebeure lei tot sy/haar redding – die geboorte van Christus of Jesus se kruisiging en opstanding. Die antwoord is sekerlik sy sterwe aan die kruis en sy daaropvolgende opstanding uit die dood! Ons bely dit immers Sondag na Sondag in die kerk.

Dit is waar die hoender- of die eierargument na vore kom: Christus se kruisiging en opstanding is sekerlik die enigste weg na die ewige lewe, maar as Hy nie gebore is nie, kon Hy nie die lydingspad namens ons sondaarmense loop nie.

Maar hoe kyk die “wêreld” na hierdie twee feeste? Elke jaar basuin “Jingle Bells” vroeër en vroeër uit: “Kom koop geskenke, kos, ens.” Of jy geld het of nie. Winkeleienaars vryf hulle hande en die kasregisters werk oortyd. Die arme winkelassistente moet maar inval by die langer winkelure en oortyd. (Maar dit is goed so, want met die ekstra geld kan hulle dalk ook duur, onnodige geskenke en ’n kalkoen of twee koop!)

Mense raak opgewonde, beplan, koop blink papiere, glinsterende engele en sterre vir die nagemaakte Kersboom, kerke reël Kerssangdienste wat grens aan ’n oppervlakkige konsert met uitspattige dekor. Mense (selfs al ken hulle mekaar nie) wens mekaar geseënde Kersfees toe, maar helaas gaan dit nie altyd oor die herdenking van die wondergebeure van die Kind Jesus se geboorte in ’n eenvoudige stal nie! Op Kersdag stroom almal, groot en klein, kerk toe en selfs die kleinste dorpie by die see reël drie of vier ekstra dienste vir die toestroming. En almal skep geld – die winkels, die verhuurders van vakansieverblyf en die kerke wat kollektes opneem.

Klink dit sinies? Ja, sekerlik klink dit so. Want as jy na die gebeure in die wêreld kyk, gaan dit oor alles behalwe Christus. Selfs op ’n kleiner skaal tydens Paasfees. Met die gróót verskil: Die Paashaas kon nog nie die mense aanspoor om in dieselfde mate geld te spandeer as wat “Jingle Bells” dit kon reg kry nie. Ja, mense gaan steeds met vakansie, koop Paaseiers, kyk na lawwe TV-advertensies van ’n volwasse man wat kinders wegstamp om ’n Paaseier in die hande te kry, maar hulle wens mekaar nie geseënde Paasfees toe nie! Die kerke op die kleinste stranddorpie reël nie drie of vier ekstra eredienste tydens Goeie Vrydag en Opstandingsondag nie, want oud en jonk gaan nie kerk toe om die kruisiging van Christus en sy opstanding te herdenk nie!

’n Oppervlakkige vergelyking van Kersfees en Paasfees deur ’n nie-teoloog kan seker so uiteengesit word:

Watter fees is die belangrikste: Kersfees of Paasfees? Geeneen is belangriker as die ander nie en Christene behoort beide met dieselfde oorgawe te vier. Ja, die viering op Goeie Vrydag gaan nie met vreugde en blydskap gepaard gaan nie, want Christus se kruisiging word herdenk. Maar drie dae later behoort die Christene vrolik en uitbundig te wees om sy opstanding uit die dood te vier!

Maar in die praktyk? Elders is reeds iets gesê oor die moeite en voorbereiding vir die Kerssangdiens, maar die sangdiens om Paasfees te herdenk gaan amper ongesiens verby. En op Opstandingsondag hou almal maar vakansie en is daar geen moeite gedoen om dit spesiaal te maak nie! En met Hemelvaart? Ag, dit is nou maar net ’n gewone werksdag. En almal is te moeg om nog in die aand ’n kerkdiens by te woon … En nou lê Pinkster voor. Wat lê vir ons voor? Leë kerke, geen of min bywoning/verootmoediging deur oud en jonk. Is die Pinksterdienste nie dalk uitgedien nie?

Ja, daar is ’n verwoede stryd tussen “Jingle Bells” en die Paashaas aan die gang. “Jingle Bells” loop ver voor. En die groot verloorder is … Christus.