Opgestaan en aan mense verskyn

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Sam Helm skryf per e-pos:

Die rol wat Skrifgeleerdes en andere gespeel het in die kruisigingverhaal van Jesus word onder andere in die Markus­evangelie beskryf. Jesus is op die aandrang van die Skrifgeleerdes en andere deur ’n aardse mag met stokke en spiese gevange geneem. Hy is deur die toedoen van die Skrifgeleerdes en andere na die aardse Joodse Raad gebring en ook later laat verhoor deur ’n aardse hof. Al het Pilatus sy hande gewas, is Hy gevonnis om op ’n wrede aardse manier tereggestel te word deur ’n aardse mag van soldate. Ek glo dat terwyl Jesus aan die kruis gehang het, het die Skrifge­leerdes en andere hul oorwinning oor Hom en sy evangelie, wat nou vernietig is, jubelend gevier. Die skok moes ge­weldig gewees het vir die Skrifge­leerdes en andere die Sondag toe die nuus versprei is dat Jesus opgestaan het en as ’n Goddelike Wese aan mense verskyn het.

Die NG Kerk (Bruid van Jesus) is onlangs deur die toedoen van ’n aantal huidige Skrifgeleerdes deur ’n aardse hof skuldig bevind (sonder dat die regter sy hande gewas het). Hierdie skuldigbe­vinding strek in werklikheid veel dieper want dit is eintlik die Woord van God wat ook in die beskuldigingsbank was. God het in die Skeppingsverhaal (wat ek glo) die huwelik tussen ’n ware man en ’n ware vrou ingestel om as een te lewe. In Hoofstuk 10 van die Markusevangelie het Jesus hierdie instelling weer bevestig. In die bestude­ring van die Woord kon ek nog nooit een enkele verwysing na ’n “huwelik” tussen twee mense van dieselfde geslag vind nie. Elke keer met die voltrekking van die soort van “huwelik” in ’n Christelike kerk (Bruid van Jesus) word Jesus en die Woord van God weer vasgespyker aan ’n kruis sodat Skrifge­leerdes hulle oorwinning kan vier. My gerusstelling is dat Jesus ook alreeds hier­die soort kruisigings oorwin het.