Moreletapark se besluit nie onverwags

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Dr Hancke van Blerk van NG Gemeente Piet Retief, skryf:

Die besluit / voorneme/ waarskuwing van die grootste NG-gemeente om die kerkverband te verlaat, het talle geskok. Hoewel uiters hartseer, het dít gladnie vir my as ’n skok gekom nie – ek beleef dit al lankal dat verskeie ander NG-gemeentes nie meer met Rawl-bolts aan die kerkverband vas is nie, maar hoogstens met wasgoedpennetjies. Die Gereformeerde kerkreg leer  immers dat kerkverband nie tot die wese van kerkwees behoort nie, maar slegs tot die welwese. Die plaaslike gemeente, so op haar eie, is dus volledig kerk.

Die rede agter die heroorweging van kerkverband is, myns insiens,  omdat (met die medewerking van ’n sekulêre regstelsel en bevooroordeelde openbare media) ’n situasie ontstaan het waarin die verre meerderheid NG-gemeentes en -lidmate, téén hulle wil en oortuiging in, nou gedwing word om vrede te maak met besluite, wat hulle nie kan vereenselwig met die geykte Skrifuitleg  oor eeue nie. In hierdie proses het regstegniese punte en emosionele manipulasie die oorhand gekry!

Dit is ’n fisikawet dat, waar sekere kragte vir ’n lang tydperk op ’n spesifieke steunpunt inwerk, iets iewers móét meegee. Dít is wat, byvoorbeeld, in 1994 met die slikdammuur by Merriespruit gebeur het nadat  verskeie vooraf-waarskuwings geïgnoreer is.

’n Volgende steunpunt wat toenemend onder druk gaan kom, is die intekening op Kerkbode, wat die liberale standpunt gereeld bevoordeel. Voorbeeld: my ope brief waarin ek Dr Frits Gaum vriendelik versoek/vermaan het om af te sien van hul voorgenome hofsaak, is eers gepubliseer nadat ek dit tot 300 woorde moes inkort. Daarenteen is Dr André Bartlett se brief van 750 woorde ongehinderd in Kerkbode van 3 Mei 2019 geplaas … met Prof Louis Jonker wat die hele bladsy 17 kry om die liberale standpunt te propageer.

Ek het ’n baie beter uitweg uit hierdie impasse, maar ongelukkig is my 300 woorde opgebruik …