Kerk wil lei met ‘nee’ vir plastiek

“Die mens, sogenaamde kroon van die skepping, het die verwoester van die skepping geword,” het ’n taakspanleier vir ekologie aan afgevaardigdes by die vergadering van die Sinode van Wes-Kaapland gesê.

Ons huidige geslag is besig om die lewe van ons kinders en kleinkinders te steel, het dr Kobus Odendaal op Dinsdag (14 Mei) gewaarsku.

Die Taakspan vir Ekologie het sinodegangers by Goudini uitgedaag om duidelik néé te sê vir plastieksakke, strooitjies en plastiekstokkies in hulle alledaagse lewe.

Die sinode sal ook die Departement van Omgewingsake versoek om alle ligte plastiekwinkelsakke te verbied.

Odendaal het tydens die sessie namens die kerk ’n belydenis gemaak: “Here, ons bely wat ons aan die aarde doen. Ons het skuld. Ons almal dra gróót skuld.” Die sinode het op hierdie belydenis gereageer deur Aanbeveling A135, §7.5 te aanvaar.

Vanaf die openingsteks uit Genesis 1 tot die sessies oor ekonomie is die belangrikheid van die ekologie en die skepping Dinsdag beklemtoon. “Ons is nie heersers oor die skepping nie, maar rentmeesters van die skepping,” het prof Piet Naudé ook tydens ’n sessie oor ekonomie gesê.