Dries Erwee

17 September 1939 – 7 April 2018


Dr Andries Johannes Cornelius Erwee (BA, BTh, MTh, DTh) is op 17 September 1939 gebore te Stanford. Sy vader is Stephanus Petrus Erwee, ’n onderwyser en boer, terwyl sy moeder, Margaretha Elizabeth du Toit, ’n onderwyseres is. Albei is diep gelowig en maak hulle kinders in die weë van die Here groot. Dries begin sy skoolloopbaan in 1947 aan die Laerskool Stanford en is ook in 1953 en 1954 leerling aan die Laerskool Parow. Hierna is hy leerling aan die Hoërskool De Kuilen in Kuilsrivier, waar hy in 1958 matrikuleer. As tiener neem hy aktief deel aan Eisteddfods en blink uit in voordrag, lees en sang. Hy werk ook deeltyds as klerk by Andrag Broers in Bellville.

Dries wil graag vir die Here werk en is van 1959 tot 1962 voltydse geestelike werker by die “Wayside Mission” in Parowvallei. Die roeping om predikant te word is so sterk dat hy in 1962 met sy studie begin aan die Universiteit Stellenbosch, waar hy die BA-graad in 1965 verwerf. Hy begin met sy studie aan die Teologiese Kweekskool, behaal die BTh-graad en word op 7 Desember 1969 as proponent gelegitimeer. In dié tyd dien hy op die Kweekskool se bestuur en is ook lid van die krieketspan. Dries trou op 16 Desember 1962 met mej Retha Strydom, ’n lewensmaat wat hom met liefde en oorgawe ondersteun tot sy na ’n lang siekbed in die vroeë tagtigerjare sterf. Uit die huwelik is vyf kinders gebore: Willem, Corlia, Hennie, Retha en Andries.

Prop Dries Erwee word op 14 Februarie 1970 met handoplegging bevestig as leraar van die NG Sendinggemeente Vanrhynsdorp. Na twee jaar loop sy pad na die Paarl toe hy op 14 Desember 1972 bevestig word as leraar van die Zionskerk Sendinggemeente in die Paarl. Oor hierdie moeilike tyd het hy geskryf: “Met my bevestiging as medeleraar was die Zionskerksaak wat die NG Sendingkerk destyds geskud het, nog aan die gang. My medeleraar is mettertyd uit die kerk nadat die saak tot in die Appèlhof gedraai het. Daar word ook in 1977 ’n nuwe kerksentrum in Paarl-Oos ingewy, want die gemeente het weens die Groepsgebiedewet die historiese Zionskerkgebou verloor”. Dit was van 1970 tot 1980 moeilike tye in die Paarl weens die onluste in die gebied.

Intussen studeer hy ook verder en behaal in 1970 die meestersgraad in die Teologie met die verhandeling: “Die ontstaan van die Calvyn Protestantse Kerk”. Ds Dries Erwee behaal in 1980 sy doktorsgraad en sy proefskrif handel oor: “Die sending van die Ned Geref Kerk in Noordwes-Kaapland”. In 1983 en 1984 help hy as dosent aan die Fakulteit Teologie en doseer Kerkgeskiedenis. Hy skryf ook gedenkboeke oor die NG Sendinggemeentes Vanrhynsdorp, Citrusdal en Rondebosch. In 1983 is hy skriba van die NG Sendingkerk se moderatuur en intens betrokke by die Belhar-Belydenis en samesprekings oor kerkeenheid binne die NG Kerkfamilie.

Dit is ook ’n moeilike krisistyd in sy persoonlike lewe omdat hy sy getroue lewensmaat Retha na ’n lang siekte aan die dood moet afgee. Dit was ’n bitter beker om te ledig, maar die Here voorsien op ’n besondere manier toe hy op 10 April 1984 weer ’n lewensmaat vind om saam die pad te loop. Hy trou met mev Alida van Schaik en die gesin word vergroot met twee kinders, Alida en Neels. Saam het hulle die voorreg om sewe kinders op die lewenspad te ondersteun.

Op 14 Mei 1986 word dr AJC Erwee medeleraar van die NG Gemeente Drakenstein in die Paarl, met opdrag kapelaan by die departement Korrektiewe dienste by die Victor Verster Gevangenis by die Paarl. Hier werk hy ook met oorgawe in die gemeente Drakenstein, terwyl sy wysheid en insig ’n bron van krag is in die gemeenskap. In 2000 verlaat hy as kapelaan sy werk by Victor Verster en word permanente leraar van die NG Gemeente Drakenstein, waar hy diep en betekenisvolle spore trap tot hy in 2010 sy emeritaat aanvaar.

In 2010 word hy pastorale hulp in die Paarl se Toringkerk en Strooidakkerk gemeentes, met verantwoordelikheid vir Huis Vergenoegd en Huis Rusoord. Hier trap hy diep spore en leef steeds sy passie uit om mense in nood by te staan. Dr Dries Erwee sterf op 7 April 2018 en ’n roudiens word op 13 April 2018 deur ds Niekie Marais vanuit die NG Toringkerk in die Paarl gehou.

Ds Niekie Marais skryf: “Dries Erwee was ’n geweldig toegewyde mens, van jongs af en oor sy bediening van amper 50 jaar. Sy getrouheid aan die Woord het duidelik geblyk in sy prediking en Bybelskool vir lidmate. Sy liefde vir mense en vir die Groot Ontfermer het gemaak dat bejaardes nie net by hom tuis en versterk gevoel het nie, maar ook verder verbind is aan die Here. Hy het tot die einde toe sy passie vir die bediening behou, sodat almal gewonder het hoe hy alles kon behartig en volhou. Die redding van mense en die lewe in die lig van die Woord was vir hom enduit belangrik. Ons kan alleen sy sagtheid, selfopoffering en liefde vir mense bewonder en sy nagedagtenis eer, want hy het vir ons gewys hoe om God en naaste werklik lief te hê.” – Dr Gerdrie van der Merwe VDM


Hierdie artikel het oorspronklik in die Jaarboek van die NG Kerke 2019 verskyn.