Hiempies Human

5 Junie 1937 – 24 Mei 2018


Ds Johan Sadie Human (BA, BTh) is op 5 Junie 1937 gebore te Vredenburg aan die Weskus. Sy vader was Jacobus Nicolaas Human, ’n klerk van werke by die Tygerberg Hospitaal. Sy moeder is Jacomina Johanna Elizabeth Sadie, ’n onderwyseres. Johan of Hiempies soos hy later genoem word, begin in 1943 met sy skoolopleiding aan die Laerskool Vredenburg. In 1949 word hy leerling aan die Primêre Jongenskool in die Paarl. In 1951 word hy leerling aan die Bellville Hoërskool, waar hy in 1952 matrikuleer. Op skool blink hy uit in rugby en tennis. Na matriek werk hy in 1955 by die Kaapse Munisipale Pensioenfonds en is van 1958 tot 1960 werktuigkundige by die sending te Lilongwe in Malawi.

Die Here roep Hiempies Human tot die evangeliebediening en hy vertrek in 1960 na die Universiteit Stellenbosch, waar hy die BA-graad verwerf en in 1963 toegang kry tot die Teologiese Seminarium in Stellenbosch. Dit is ook die jaar waarin die Kweekskool ’n volwaardige Teologiese Fakulteit word aan die Universiteit Stellenbosch. Hier is hy kringleier by die ACSV en bestuurslid en tesourier van die SVB. Prop JS Human word in die eeufeesjaar van die Universiteit Stellenbosch op 4 Desember 1966 as proponent van die NG Kerk gelegitimeer. Hy is twee keer getroud, die eerste keer in 1963 met mej Marie Venter en die tweede keer op 7 Januarie 1966 met mej Marietjie van Heerden.

Hy ontvang ’n beroep na die NG Gemeente Sondagsrivier te Kirkwood, waar hy op 17 Februarie 1967 met handoplegging ontvang en bevestig word. Na vyf jaar in die vrugbare vallei met sy mooi mense, aanvaar hy ’n beroep na die NG Gemeente Kuilsrivier waar hy op 4 Augustus 1972 bevestig word. In die tyd brei die gemeente uit en die NG Gemeente Kuilsrivier-Digtebij stig af van die gemeente Kuilsrivier. Ds Hiempies word beroep as die eerste leraar en word op 11 November 1984 in die gemeente ontvang en bevestig. Hy help die gemeente opbou en onder sy leiding word ’n nuwe kerkgebou en later ’n aftree-oord gebou wat in ’n groot behoefte voorsien.

Na ’n lang en geseënde dienstyd in die NG Gemeente Kuilsrivier-Digtebij, aanvaar hy op 30 Junie 1996 op sestigjarige leeftyd sy emeritaat en bly woon in Kuilsrivier. Hy is ook hoofkapelaan van die Burgermag by 9 SA Divisie en 75 Brigade, waar sy aandeel groot is op verskeie gebiede. Weens sy meganiese aanleg is hy ook bestuurder by die Jubar Transport Ingenieurswerke.

Hy en sy vrou Marietjie het drie kinders: ’n tweeling Anneri en Melize. In 2006 sterf laasgenoemde in ’n motor­ongeluk. Hulle het ook ’n seun Cobus. Ds Hiempies Human sterf op 24 Mei 2018 en ’n gedenkdiens word op 4 Junie 2018 gehou vanuit die NG Moedergemeente Kuilsrivier, ’n gemeente wat vir bykans 46 jaar die Human-egpaar se tuiste was. Die begrafnisdiens word gelei deur ’n oudklasmaat, ds Attie van Wijk. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM


Hierdie artikel het oorspronklik in die Jaarboek van die NG Kerke 2019 verskyn.