Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

Murray Louw


26 Oktober 1946 – 11 Julie 2016


Ds Jacobus Murray Louw (BA, BD) is op 26 Oktober 1946 gebore in die Sendinghospitaal te Groothoek, as deel van ’n goed georganiseerde sendingstasie in die verre Noord-Transvaal. Murray is die tweede van vyf kinders. Hy stam uit die beken­de Murray-predikantestamboom van Graaff-Reinet, ware godsmanne wat oor dekades diep spore in die NG Kerk getrap het. Aan die ander kant is Murray se oupa die bekende ds AA Louw, wat as jongman die NG Kerk help vestig in die Transgariep as predikant van Fauresmith. Ons beleef dat die gene van die Murray- en Louw-geslagte, sterk in die are van ds Murray Louw gebruis het.

Ds Murray Louw se oupa is ds Jacobus Murray (Jimmy) Louw (1869-1939), wat as Transvaalse predikant diep spore trap en die kommando van Boksburg tydens die Anglo-Boereoorlog geestelik ondersteun. Ds Jimmy Louw se seun dra ook die naam Jacobus Murray Louw (1918-1968), ’n geliefde sendeling op Maandagshoek, en later saakgelastigde van die NG Sendingkerk in Pretoria. Hy sterf weens nierversaking op 28 Augustus 1968, in die ouderdom van 49 jaar, wat ’n groot leemte in die familie gelaat het.

Geborg

Karin Zeeman skryf oor haar oupa, ds Murray Louw (1918-1968): “Hy was ’n besonder geliefde pa en oupa, vol humor en blymoedig. Hy was lief vir die natuur en het in sy kort leeftyd ’n groot en blywende invloed op almal gehad. As student in die Teologie het hy die Elsie Ballot-beurs ontvang om in Engeland verder te gaan studeer. Hy is op 27 Maart 1943 gelegitimeer saam met moruti Edward Patudi op Burger-sendingstasie. Hy was toe verloof aan mej Helena Kritzinger en hulle is op 25 September 1943 getroud. Die egpaar het hulle gaan vestig op die sendingstasie Burger (Maandagshoek). Hulle het albei uit diep-gelowige families gekom met ’n hart vir sendingwerk. Hy was ’n toegewyde sendeling, blymoedige mens, wat ’n groot aandeel het aan die eerste Noord-Sotho Bybelvertaling.”

Op Maandagshoek het ds Murray Louw (1918-1968) negentien jaar lank gewerk en in die tyd beleef sy kinders ’n unieke kinderlewe in die natuur. Hulle het grootgeword tussen die Bapedi-kinders, waar Murray Louw (1946-2016) van jongs af ’n liefde aangeleer het vir die Sepedi-taal, waarin hy later 25 jaar lank die vertaling van die nuwe Noord-Sotho (Sepedi) Bybelvertaling behartig. Interessant is dat hy en sy broer as jong seuns al ’n paar foute in die vertaalde Bybel in Sepedi aangeteken het en deurgestuur het aan die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Hulle het destyds ’n komplementêre Bybel ontvang as blyk van waardering.

Ds Murray Louw gaan skool aan die Hoërskool Lydenburg en is die laaste twee skooljare leerling aan die Afrikaans Hoër Seunskool in Pretoria. Hy is van kleins af baie lief vir tale en het tydens sy skooljare ook Duits en Latyn geneem. Toe hy met sy BA-studie aan die Universiteit van Pretoria begin, presteer hy in Grieks en Hebreeus. In 1968 word hy student aan die Fakulteit Teologie (Afd B), waar hy die BD-graad verwerf en in 1971 as proponent gelegitimeer word. Hy wou van kindsbeen af predikant word en dit was van jongs af ’n lewensdroom om Bybelvertaling te doen. Die Here beskik dat hy sy lewe lank besig is met Bybelvertaling en dat die Bybelgenootskap van Suid-Afrika hom tot met sy dood met oorgawe gebruik.

Murray is op 31 Oktober 1968 ge­troud met mej Jacoba Reyneke, dogter van dr Kobus en Riena Reyneke. Sy is die kleindogter van ds Johan Reyneke, destyds predikant in Bosmanstraat (Grootkerk) in Pretoria. Murray se skoonvader, dr Kobus Reyneke, was die koördineerder van die Bybelvertaling in Afrikatale, en voorheen predikant en sendeling op Saulspoort in die Pilanesberg. Uit die huwelik van ds Murray en Jacoba Louw is ses kinders gebore: Murray, Karin, Helena, Jacoba, Mariëtte en Elize. Hy het ook die voorreg gehad om al sy kinders tot dusver in die huwelik te bevestig en kon amper al sy kleinkinders doop.

Prop JM (Murray) Louw ontvang ’n beurs om sy doktorale studie te doen aan die Vrije Universiteit Amsterdam in Nederland. Murray het onder leiding van prof Blaauw in Sendingwetenskap gaan studeer. Murray en Jacoba Louw en gesin woon in Amstelveen en keer in 1973 terug na Suid-Afrika.

Sy pad loop na die NGKA Turfloop waar hy op 5 Oktober 1975 predikant word met ’n spesiale opdrag: Noord-Sotho Bybelvertaling. Hier doen hy baanbrekerswerk tot hy op 1 November 1984 spesiale sekretaris word by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, met opdrag Noord-Sotho Bybelvertaling. Hier het hy saam met ’n paar kollegas aan die Universiteit van die Noorde (Turfloop-kampus), die Nuwe Verta­ling van die Bybel in Noord-Sotho/Sepedi met geloofsmoed deurgevoer. Hierdie opdrag was vir hom ’n saak van groot erns. Die vertaling, oftewel “Bibele Taba ye Botse”, is gepubliseer en bekendgestel in 2000 by die Universiteit van die Noorde naby Polokwane (destyds Pietersburg).

Ds Murray Louw word in 2001 organiserende sekretaris van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Hy tree op in verskeie Sepedi-gemeentes, waar hy aktief besig is om fondse in te samel vir Bybelgenootskap. Hierdie merkwaardige Bybelvertaler het meer as 40 jaar lank in diens van die Bybelgenootskap gestaan.

Geborg

Karin Zeeman skryf oor haar vader: “Hy was ’n nederige, liefdevolle, blymoedige mens, veral lief vir sy vrou en familie. Hy het ’n groot belangstelling in taalkunde (puristies), letterkunde, antieke tale, ook die oorsprong van woorde, idiome uit die Bybel, geografie en musiek. Hy het gehou van landloop, vliegtuie en motorkarre. Hy was toegewyd en vredeliewend, en wou graag ander mense help en gelukkig maak, altyd reg met ’n grappie. Ek het hom nooit gehoor kru taal gebruik nie, en hy het nie maklik iets negatief oor ander mense gesê nie.”

Op 11 Julie 2016 sterf hy toe hy om die blok gaan draf het, soos sy gewoonte was. Hy het meters van sy huis se hek af inmekaargesak en is op die toneel oorlede. “Ek het die goeie stryd ge­stry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou” (2 Tim 4:7). ’n Gedenkdiens word in Pietersburg gehou en die begrafnis uit die NG Gemeente Waterkloof in Pretoria. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM


Hierdie artikel het oorspronklik in die Jaarboek van die NG Kerke 2019 verskyn.


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.