Rassie de Wet

6 September 1942 – 26 Desember 2011


Ds Rasmus Daniel Josias de Wet (BA, BD) is op 6 September 1942 gebore te Springs in die ou Transvaal. Rassie word vernoem na sy oupa Rasmus Daniel Josias de Wet, wat naby Caledon boer. Sy oupa en ouma verkoop hulle grond en trek na Suidwes-Afrika waar hulle skape almal vrek en hulle terugkeer na die unieke Ruenswêreld by Caledon. Rassie se vader is Rasmus Daniel Josias de Wet, ’n mynwerker in die goudmyne by Springs. Sy moeder is Sara Margaretha Magdalena (Sara) Human, ’n huisvrou wat haar gesin met liefde opvoed en versorg. Hulle woon aanvanklik in Brakpan aan die Oosrand, maar verhuis later na die Wesrand waar Rassie goeie tye beleef en opgroei.

Rassie begin sy skoolopleiding aan die Laerskool President Brand op Brakpan en later ook aan die Laerskool Stoffberg waar sy leierseienskappe reeds sterk na vore tree. Hierna is hy ’n leerling aan die Hoërskool Monument te Krugersdorp, waar hy in 1960 matrikuleer. Hy is hoofseun van sy skool en sy medeskoliere het respek vir hom. Saam met hom in die skool is die jong Helena Oosthuizen, sy latere lewensmaat.

Rassie voel vroeg reeds geroepe om predikant te word, maar toe hy in matriek ’n uitstekende beurs kry om ’n BSc-graad te loop met die oog op atoomnavorsing, laat vaar hy sy plan om predikant te word. In 1961 is hy eerstejaar op Tukkies en voel diep ongelukkig oor die besluit en staak sy studie. Hierna loop hy BA-Admissie wat hom in 1965 toegang verleen tot die Fakulteit Teologie (Afd B) aan die Universiteit van Pretoria. In 1967 en 1968 het Rassie na-ure as opnameklerk by die HF Verwoerd-Hospitaal gewerk.

Rassie behaal die BD-graad en daar is twaalf kandidate wat aan die einde van 1968 as proponente gelegitimeer word. In die klas is onder andere Flip Theron, Pieter Botha, Jan van der Berg en Gert Olivier. Drie van die klas het later professore in die Teologie geword. In Rassie en Helena se eerstejaar aan Tukkies begin hulle ernstig vlerksleep en hierdie twee skoolmaats uit Krugersdorp se dae trou op 11 Desember 1965. Uit die huwelik is ses kinders gebore: Karen, Celeste, Madel, Renee, Tanya en Jana. Ds Gert Olivier skryf: “Hulle was ’n pragtige gesin en het ’n leeftyd aan sy eerste liefde in die bediening, die gemeente Springbokvlakte, gewy waar hulle geliefd was by hulle gemeentelede en in hulle vriendekring.”

Prop RDJ de Wet word na sy legitimasie beroep na die NG Gemeente Springbokvlakte by Tuinplaas in die Noord-Transvaal. Hy neem hierdie beroep aan en word op 1 Februarie 1969 met handoplegging in die gemeente ontvang en bevestig. In hierdie landelike gemeente met sy sterk boeregemeenskap woon en werk ds Rassie en Helena de Wet tot met die aanvaarding van sy emeritaat op 30 April 2004. Hy was baie geheg aan hierdie gemeente waar hy ’n geslag sien kom en gaan het. As leraar het hy baie lief en leed met die gemeenskap deurleef, ook tydens die groot droogtes, wat van tyd tot tyd voorgekom het in die Springbokvlakte. Gedurende ’n dienstyd van 35 jaar in die gemeente het ds Rassie 21 beroepe na ander gemeentes ontvang en daarvoor bedank. In 1978 word daar ’n nuwe kerkgebou opgerig.

Ds Rassie het gevoel dat hy nie die gemeente in die steek wou laat nie en het getrou gebly in sy roeping om die Woord van die Here te bring aan mense in alle lewenseisoene. Met die stigting van die Afrikaanse Protestantse Kerk het die NG Gemeente Springblok­vlakte soos baie ander gemeentes in die gebied, lidmate verloor. Dit was vir hom ’n traumatiese ervaring, maar hy het met wysheid en insig die situasie hanteer en steeds geestelik bly bou aan sy gemeente te Tuinplaas.

Nadat ds Rassie de Wet op 30 April 2004 sy emeritaat aanvaar, vestig die egpaar hulle te Warmbad. Hier geniet die egpaar mekaar en doen soveel dinge saam met hulle kinders en kleinkinders. Op 6 Januarie 2011 word aggressiewe kanker by hom gediagnoseer en na drie groot operasies waarin hy die liefde en sorgsaamheid van sy vrou en kinders beleef, sterf hy op 26 Desember 2011 en word hy van lyding verlos. Hy ontvang die oorwinningskroon uit die hand van die Hemelse Vader. Hy word onder blyk van groot belangstelling begrawe vanuit die NG Gemeente Springbokvlakte te Tuinplaas, die kerkgebou wat in sy dienstyd ingewy is.

Ds Gert Olivier skryf: “Ons het onlangs met die vyftigjarige herden­king van ons legitimasie in 1968, by die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Pretoria byeengekom en ook teruggedink aan ons klasmaats wat ons reeds vooruitgegaan het. Met deernis en respek het ons aan Rassie de Wet gedink. Hy was vir die grootste deel van ons studie ons klasleier, ’n posisie wat hy met erns en toewyding uitgeleef het. Hy was ’n stil, vriendelike en innemende man wat met ’n skalkse glimlag sy pad met sekerheid en volharding geloop het en met min woorde vir jou duidelik laat weet het wie hy is en wat vir hom belangrik was. In dankbaarheid teenoor die Here eer ons die nagedagtenis van Rassie de Wet.” – Dr Gerdrie van der Merwe VDM


Hierdie artikel het oorspronklik in die Jaarboek van die NG Kerke 2019 verskyn.