Willie Fourie

15 November 1936 – 15 April 2018


Ds Willem Jacobus Fourie (BA) is op 15 November 1936 gebore en is bestem om vir die Here te werk. Na sy matrikulasie berei Willem hom voor om sendeling te word. Nadat hy die BA-graad verwerf het, kry hy toegang tot die Teologiese Kweekskool op Stellenbosch en word in 1961 gelegitimeer.

Prop Willie Fourie begin in 1961 as sendeling te Orumana in die Kaokoveld in die destydse Suidwes-Afrika. Vroeg in 1963 word hy beroep na die Transkei waar Piet en Joyce Kamfer van Bambisane die jongman help met oriëntasie in die vreemde. In Mei 1963 verskuif hy na die sendingstasie te Canzibe in die distrik Ngqeleni, waar die matrone van die hospitaal Magda Theron hulle in die pastorie versorg het. Hierdie sendingstasie is deur ds (later dr) JNF O’Kennedy gestig en volgens sy dagboek was daar binne ses jaar ’n wisse­ling van 39 wit personeellede. Ds Willie en sy vrou Rosmarie het twaalf jaar te Canzibe gewerk en baanbrekerswerk gedoen. Hy het ook ’n jeugkampterrein te Tshani aan die Transkeise seekus gebou, wat vir baie jare daarna gebruik is. Later was dit die middelpunt van alle kerklike samekomste in die gebied.

In 1971 het hulle reeds drie kinders en kom daar ’n hartseer dag toe hulle seuntjie Gregory Fourie aan lewerkanker sterf. Hulle swaer, dr David Bosch, later bekende professor in Sendingwetenskap aan Unisa, het die diens waargeneem en ’n troosbood­skap gebring. Ds Dirk Odendaal, later bekende professor in Ou Testament aan die Kweekskool op Stellenbosch, het die gebed by die graf gedoen.

In 1975 is hy vir ’n kort rukkie na die NGKA Gemeente Namakwaland te Springbok, met opdrag Kampongsen­ding. Hy werk onder die mynwerkers by Nababeep en omgewing, ’n eiesoortige gebied waar die bediening vol unieke uitdagings is. Na ’n kortstondige dienstyd van drie jaar word ds Willie Fourie sendeling in die Suidwestelike distrikte, ’n uitgestrekte Xhosagemeente wat bedien word vanuit George. In 1992 tree ds Willie Fourie op 55-jarige ouderdom af en bly woon in Nature’s Valley.

Hierna saai ds WJ Fourie op wye akkers en vergeet nie die mense van die Transkei nie. Vanuit die vrugbare Tsitsikama is hy aktief betrokke om saadaartappels te bekom vir die kleinboere wat boer in die omgewing van Canzibe in die Transkei. Ds Willie verloor in 2015 sy lewensmaat aan die dood. Hy sterf op 15 April 2018 en sy begrafnisdiens vind plaas in sy geliefde Nature’s Valley. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM


Hierdie artikel het oorspronklik in die Jaarboek van die NG Kerke 2019 verskyn.