Wie bepaal identiteit?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Derick Saaiman van Rustenburg skryf per e-pos:

Ek het net gewonder, indien ’n sinode nou nie meer in die belydenis van die kerk wat hierdie sinode dien, glo nie byvoorbeeld, die drie formuliere van eenheid, en dan spesifiek artikel 3, 4 en 5 van die Nederlandse Geloofsbelyde­nis oor Skrifgesag en ’n gemeente in die sino­dale verband wat wel nog daarin glo, dit net nie meer kan uithou met die vreemde uitsprake van die sinode nie, is dit dan nie die sinode wat weggebreek het nie? Die sinode bepaal tog nie die identiteit van ’n kerk nie. Die identiteit kan tog ook nie bepaal word deur die naam van die kerk nie.

Wat definieer die identiteit van ’n kerk?

In welke mate is dit die belydenis wat die identiteit bepaal?

Hieroor wonder ek.