Noord-Kaapse Sinode laat hoor

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Mossie Mostert skryf:

Stella se mense is lief vir leer, sê ds Willem Vermaak. Daarom is die VKO-sen­trum in Stella se Tswananaam: Ratang Thuto – dit beteken “lief vir leer”.

In Stella se aangrensende woonbuurt, Rekgaratlhile, woon 6 000 men­se. Armoede, gebrekkige behuising en dienste asook werkloosheid is aan die orde van die dag.

Sedert 2003 het lidmate begin aan­dag gee aan die jong kinders.

Nadat die sinode in Noord-Kaapland ’n kursus oor gemeentes se be­trok­kenheid in gemeenskappe aangebied het, is Stella oortuig om met ’n VKO-sentrum te begin. Baie probleme moes egter eers oorkom word.

Aanvanklik was die sentrum in die kerksaal van die NG Kerk. Die afstand vanaf die woonbuurt en duur onveilige openbare vervoer was egter ’n groot kop­seer. Voeg hierby die frustrasie om telkens die VKO in die kerksaal te ont­ruim as begrafnisse ens plaasvind.

Die NG gemeente Stella is deur die jare betrokke by die plaaslike NG Kerk in Afrika. Die NG Kerk in Afri­ka het ’n kerkgebou wat uit die jare vyftig dateer. Die kerkraad besluit toe om die sentrum hierheen te skuif.

Nog ’n probleem duik op. Die munisipaliteit skenk ’n vraghouer wat vir jare in onbruik in die middedorp staan. Die beplanning was om die kerkie en vraghouer met ’n dak te ver­bind en die sentrum daarin te akkommodeer. Skie­lik maak persone aan­spraak op die vraghouer. Na maan­de is die vete bygelê en kon die houer na die erf geneem word.

Hierna val alles net in plek. Op die erf is ’n boorgat, maar gemors is daarin gestort. ’n Lidmaat maak die boorgat skoon. ’n Dompelpomp en watertenk word geskenk.

’n Tweede vraghouer word geskenk. Die twee vraghouers word 12 meter van mekaar geplaas en bo-oor word ’n 17 meter dak gebou. Binne die bestek van 12 weke word drie klaskamers, ’n kombuis, ’n groot ruimte, stoorkamer, kantoor en toilette ingerig.

Sedert Maandag 13 Mei 2019 is daar 40 kindertjies, twee leerkragte en ’n kok. ’n Derde klassie word beplan sodat 60 kindertjies geakkommodeer kan word.