‘Dán bly net afgewaterde Christelike sousie oor’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Stefaan de Jager van NG Gemeente Humansdorp-Oos skryf:

Die postmoderniste se uitgangspunt is dat daar geen absolute waarheid bestaan nie en so gesien kan die Bybel dus ook nie as absolute Woord van God verkondig word nie. Dit is dan ook nie meer moontlik om God se wil uit die Bybel te ken nie, aangesien die Bybel hoogstens die onsekere woorde van mense oor God is.

Al wat vir die postmoderne “teoloë” oorbly is ’n afgewaterde Christelike sousie wat oor die heidendom gegooi word om mense in hulle verlorenheid te laat goed voel. ’n Kollega uit Nederland verwoord dit treffend deur op te merk dat “daar géén ‘Boodskap’ oorbly behalwe ’n goedaardige oproep dat Jesus met sagte skaapogies almal oproep om lief en dierbaar te wees vir mekaar, want dit is wat God wil! ’n Humanisme word so nagestreef sonder spesifieke geestelike Christelike inhoud.”

Sola Scriptura, die Woord alleen, word vir ’n pot lensiesop van sola mensewoorde alleen verruil.