PEILING: Hoe lyk kerk se roeping in samelewing?

Dit wat hieronder gepubliseer word, is nie 'n nuusberig deur die Kerkbode-redaksie nie. Dit is ’n amptelike skrywe van die NG Kerk se Algemene Sinode. Dit word volledig in hierdie afdeling van Kerkbode se webwerf gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk. - Redakteur: Kerkbode.

Groter betrokkenheid by barmhartigheid of meer tyd aan die verkondiging van die evangelie? Of ’n groter rol in die stryd teen armoede? 

In die derde week van ons konsultasie oor die toekoms van die NG Kerk, wil ons by lesers hoor hoe hulle dink oor die roeping en bediening van die kerk. Hierdie week se vraag gaan dus oor ons betrokkenheid in die samelewing. Neem gerus deel en kliek op die skakels hieronder vir vorige weke se peilings indien jy dit misgeloop het. – Dr Lourens Bosman, Algemene Bestuurder: Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk. 

Vorige peilings in dié reeks

VRAAG 1 – Wat is die belangrikste eksterne veranderinge en uitdagings wat die NG Kerk moet hanteer? 

VRAAG 2: Wat is die grootste interne uitdagings wat die kerk moet hanteer?