‘Mag die Here weer sy kerk regeer’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Ds Christo Schoeman, van Marquard skryf:

Na aanleiding van ’n boodskap van een van my vriende en kollegas waarin hy tereg voel soos “kots in ’n tuimeldroeër” na al die dinge wat tydens elke AS (Algemene Sinode) gebeur en hoe dit in die media verkondig word, deel ek sy (en vele ander se) pyn en ek voel ook só.  Ek dink die NG Kerk moet, soos Nelis (Janse van Rensburg, die moderator van die AS) gesê het, nou begin aanbeweeg. Ons (ons almal wat verteenwoordig word – wil dit voorkom by die AS) hou heeltyd vas aan en betwis en redeneer allerhande dinge wat óns dink so verskriklik belangrik is.  Uiteindelik is dit óns agendas, óns kwellings, óns kerk se beeld in die publieke oog.

Wanneer gaan ons bietjie oor onsself kom? Wanneer gaan ons weer besef dat dit nie óns kerk is nie, maar dat ons bloot dienaars is in God se Koninkryk? Wanneer gaan ons weer ’n vergadering open in God se Naam – die Naam bo alle Name – en daadwerklik vir God toelaat om teenwoordig te wees en sy wil te laat geskied. Dat Hý (of neig dit ook nou na patriargale spraak) regeer?  Dat Hy weet wat beter is? Dat Hy in beheer is van sy kerk?

Lees ook: Kerkbode se regstreekse blog oor die Algemene Sinode

Met die hofsaak in die selfdegeslagverbintenisse (SGV)-geval, het ons nie weereens die fout van die verlede gemaak om te sê dat die staat nou seggenskap het bo die gesag van God se Woord nie? Het ons nie weereens verval in ons “ou maniere” nie?  Dieselfde mense (met uitsondering van ’n paar “nuwe denkers”) sit alweer by die AS en dryf / stuur weer dieselfde agendas in dieselfde rigting. Ons voer dit aan – al te vroom – as dít wat God wil hê … Leer ons nie uit die foute van die verlede nie?

Ons spandeer en debatteer ure en dae in vergaderings oor Sinodale bydraes, gendergelykheid, gay mense en wie weet wat nog, terwyl daar heel moontlik net om die draai vanwaar die AS gehou word, honderde of duisende mense honger ly en haweloos is en dalk nog nie eers behoorlik weet waaroor presies hierdie hele “evangelie”-bohaai is nie. Ten minste slaap elke sinodeganger snoesig en eet hulle lekker. Ten minste is hierdie meer knellende kwessie darem iewers op die agenda of in hulle agterkop iewers.

My een mentor het my gereeld (tydens my studies) die vraag gevra: “Hoekom dink jy, so laat in jou lewe, is jy geroep om in die NG Kerk (nie enige ander kerk nie) te dien?”  My antwoord: “Want iemand moet baklei.” Sekerlik darem nie fisies nie, maar iemand moet iewers – al is dit maar net op grondvlak in ’n gemeente – begin opstaan vir wat reg is. Iemand moet begin sê: “Word wakker mense!” Ons is so erg verknog aan ons eie-ek, dat ons lankal nie meer deur God se oë hierdie wêreld en Sy kerk kan sien nie.  Ons hou só erg vas aan wie of wat die NG Kerk was en wat óns dink ons identiteit moet wees, dat ons vergeet wie ons is en Wie s’n ons is.

Ek is moeg dat elke tweede lidmaat dreig om hulle goedjies te pak en ’n ander “kerk” te soek. Ek is moeg dat die media halwe waarhede en eie weergawes van besluite plaas en dat die NG Kerk se naam al meer en meer deur die modder gesleep word. Ek is moeg daarvoor dat daar in ons eie geledere leiers is wat dreig om af te stig en dat “kerkskeuring” eers in hul woordeskat is. My magtig man! Hierdie is God se kerk! Wie dink ons is ons dat ons dit wil beheer en regeer? Dat ons Hóm wil dreig met verdeeldheid en skeuring?

Ons het weer van God se kerk ’n wêreldse instansie gemaak. Iets wat duidelik nie werk nie. Hoe maak ons dit reg? Ek weet nie. Ek is net so gefrustreerd soos julle almal. Ek sien dat daar vanoggend by die AS gewandel is in die Woord met Jeremia 29:4-14 en ek wonder of ek die “guts” sou hê as ek daar was om te sê dat die volgende verse vir my uitstaan vir die NGK:

8          So sê die Here die Almagtige, die God van Israel: Moenie dat die profete en waarsêers daar by julle julle mislei nie. Moenie ag slaan op daardie drome wat julle so graag droom nie.   

9          Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my Naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here.  

Mag die Here weer sy kerk regeer. Nie ons nie. Ek is moeg.


Hoekom oorskry dié brief Kerkbode se woordperk vir briewe? 

In die lig van wye belangstelling in die vergadering van die Algmene Sinode (6-11 Oktober) pas ons Kerkbode se gebruiklike woordperk op lesersbydraes tydelik aan om lesers selfs meer plek te gee om aan die gesprek deel te neem. Stuur bydraes wat die 3 000 karakterperk van ons BRIEWEBLAD oorskry, per e-pos na kerkbode@tydskrifte.co.za indien – Red.

2 thoughts on “‘Mag die Here weer sy kerk regeer’

 1. Burger Visser says:

  Ds Schoeman , wat beteken die stelling ” Hierdie is God se kerk ” ? God se kerk is die wedergeborenes as eenheid . Geen instelling kan himself die titel toe-eien nie. Daarvoor is die mens gemaakte kerk te gebroke en verdeeld .

  Oor die kerk agendas wat maar ver verwyderd is van God , stem ek saam . Die begeerte na wereld se erkenning is die ding van die dag .

  Ek gesels graag met mans uit die ou bedeling . Na ‘n paar minute se gesels dan kom die skille af en hulle besef iets groot is weg in hulle lewe , iets wat die kerk nie bied nie. Hulle soek bevestiging van hulle gereddenheid . Hulle soek die genesing van Jesus . Hulle soek n plek om hulle trane te los en met vreugde te ervaar. Ongelukkig het die kerk sy eie agenda.

  As julle waarlik die institutionele kerk wil red , begin by begeleiding tot genesing van die verlorenes en beseerdes wat net so gelos is na 94 . Hulle trek geestelik swaar. Hulle het nie n heenkome nie , die wind waai hulle maar so rond tussen die woorde van die wyses. Hou op om kerk getalle as n wereld tendens af te maak. Die kerke waar mense voor Jesus kan kniel en tot bekering kom , floreer . Hulle nie die wereldse agendas nie . Deur Jesus is dinge duidelik deur die Gees van Waarheid.

  Mag God se Gees van waarheid met julle wees en ons eerder verlaag om deur Hom opgehef te word.

 2. Christo Schoeman says:

  Burger, om jou eerste vraag te beantwoord en aan te sluit by jou kommentaar daarop: Dit is juis die punt wat ek ook probeer maak.

Comments are closed.