Toe(r)broodjies en Troues

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Chris Smith van Westonaria skryf: Ek onthou dat daar ’n tyd gelede ’n stryery was oor wat ’n mens dit moet noem: Toebroodjies of toerbroodjie. U weet waarvan ek praat. Waar twee snytjies brood gesmeer en verbind word met al die wonderlikste dinge tussenin. Ja, om daaroor te stry is eintlik belaglik, want dit is dieselfde ding. Net semantiek en daarom het die een benaming metertyd weggeval. Elkeen maak hom soos hy wil en geniet dit.
Die AS het amptelik “burgerlike verbindtenisse” aanvaar en nie net aanvaar as verskynsel nie, maar ook beskou as ‘n “gawe van God”. Daar is besluit ATLAS moet ’n formulier opstel om hierdie verbindtenisse amptelik in die gemeente te vier en in te seën. Dit mag net nie ’n “huwelik” genoem word nie. Ten minste nog nie. Hierdie is tans amptelik nog net twee persone met al die wonderlikste dinge tussen hulle.
Is dit nie dalk net ’n semantiek-speletjie nie. Wat is dan die verskil tussen ’n “burgerlike verbindtenis” en ’n “huwelik”. Ek dink dat mettertyd sal die een benaming wegval.
Dit is daarom ook geen wonder dat die AS al lankal besluit het dat daar weer gekyk moet word na die wese van die huwelik. Ek dink hulle het dalk besef dat hulle die twee: “burgerlike verbindtenis” en “huwelik” eintlik dieselfde gemaak het. Vertel my wat die verskil is tussen “burgerlike verbindtenis”, wat as goeie gawe vanaf God, in die gemeente amptelik ingeseën word, en ’n “huwelik”. Ek sal u dan verduidelik wat die verskil is tussen ’n toebroodjie en ’n toerbroodjie. Bloot semantiek.
Eerlikheid is nodig oor die AS besluit dat daar nagevors moet word na die wese van die huwelik. Dit is klaar besluit en die besef moet net eers metertyd aanvaarbaar word. Die besluit oor die wese van die huwelik is geneem en al wat nog nodig is, is om ’n motivering daarvoor te gaan soek. En as jy weet wat jy (wil) hê, sal jy enigiets in die Bybel kan inlees.
Is ons nie dalk besig met “begrafnisbroodjies” vir die huwelik nie?