‘Maak ‘n lewegewende verskil’

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Maak ’n lewegewende verskil” was die tema van die pasafgelope sitting van die Algemene Sinode. Die inspirasie vir die tema is Jesus se woorde in Joh 7:38: “As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink! Met die een wat in My glo is dit soos die Skrif sê: Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.” 

Water wat vloei, bring lewe. Jesus kom pas dié waarheid op die gelowiges toe: soos water wat vloei, lewe bring, so bring gelowiges uit wie se lewe die strome van lewende water vloei, ook lewe waar hulle kom.

Johannes verduidelik dié woorde van Jesus toe hy sy evangelie 50 jaar later skryf. Hy sê dat mense wat tot geloof in Jesus kom, die Gees ontvang. Wie Jesus in die geloof as hulle Verlosser aanvaar, ontvang die Heilige Gees. Jesus praat van die krag van die Heilige Gees as strome van lewende water wat uit hulle binneste vloei. Net die Heilige Gees kan dit bewerk, maar ook net mense wat tot geloof in Jesus kom, sou die Gees ontvang.

Die vraag is: hoe kom die Gees daar waar God lewe en verandering wil bring? Die antwoord: deur die lewe van sy kinders.

Waarop moet ons fokus dan wees? Op ons Verlosser, Jesus Christus. Ons fokus so dikwels op al die dinge waaroor ons verskil. Dit neem al ons tyd in beslag. Daar is egter een saak waaroor ons nie van mekaar kan verskil nie  en dit is dat Jesus die Here is. Dit bly ons sentrale getuienis. Hierdie boodskap dra elke getuienis wat ons na buite lewe.

Waarom worstel ons so in die kerk?

Omdat ons verlei word om ons tyd te veel aan kantlynsake te spandeer. Dit is nie verkeerd nie en daar moet oor dié sake gepraat word. Dit is egter tragies dat dít die hoofopskrifte haal en dat dít die boodskap is wat die wêreld ingestuur word asof dit al sake is waarmee die kerk haar besig hou. Die gevolg hiervan is dat mense mismoedig word. Ander raak net weg. Ander raak ontnugter met die kerk en ander maak die bande met die kerk los.

Ek het al so baie gewonder waarom volwassenes en jongmense so begeester terugkom na ons uitreike in Zambië en die Caprivi waar ons die afgelope twintig jaar betrokke is. En die antwoord is: omdat ons ons met die kernsaak besig hou. Die boodskap is: Jesus is die Here! Die gevolg van hierdie belydenis is dat jy nie dieselfde kan bly nie en die mense met wie God jou in aanraking bring, ook nie dieselfde kan bly nie. God wek lewe deur jou. Waar jy kom, bring jy lewe.

Die tema van die sinode was: “Maak ’n lewegewende verskil.” Dit is die uitdaging wat Jesus aan ons rig: “Die een wat in My glo, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.”

  • Dr Pieter van Jaarsveld is moderator van die Vrystaat Sinode en leraar by NG Kerk Bothaville
Word 'n vriend van Kerkbode

One thought on “‘Maak ‘n lewegewende verskil’

  1. Estelle McLachlan says:

    “Waarom worstel ons so in die kerk?

    Omdat ons verlei word om ons tyd te veel aan kantlynsake te spandeer.”

    Dit is só waar – en so gaan dit elke dag ook in ons land. Politici is so besig om opposie te kritiseer en af te breek, maar bied geen konstruktiewe bydrae tot dit wat werklik van belang is nie.

Comments are closed.