Waarheen nou, NGK?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Jannie Botha van Benoni skryf:

Dit is met hartseer en skok dat ek die brief skryf. Die NG Kerk het nou be­sluit om ’n pad sonder die ware Woord van God te loop. Die kerk het daarmee saam besluit om God soos geopenbaar in sy Woord en ook die lidmaat wat al die jare getrou aan die Woord vasgehou het, een­kant toe te skuif. Die kerk het haar status as kerk van God verloor en is nou net een of ander humanistiese instansie waar die ware God nie meer plek het nie.

Dit is met skok wat ek besef dat die NG Kerk se ore doof geword het vir die waarheid en die ware liefde soos Christus dit aan ons geopenbaar het. Liefde wat oproep tot sondebesef en bekering. Dit is duidelik dat eiegeregtigheid en mense se begeertes nou sentraal geword het. Binne die nuwe ruimte van die NG Instansie kan daar nou in enige vorm en staat van God gepraat word en na verwys word afhangende van die denke wat op die oomblik heers. God se openba­ring van wie Hy is het dus nie meer ruimte nie. Ek het nooit gedink dat ek ooit by hierdie punt sal kom nie, maar ek kan myself nie meer met die teo­logie wat heers binne die NG Instansie vereenselwig nie. Ek (ons) mag nie meer nie, want ek glo dat die Woord soos aan ons gegee volkome reg en waar is, en die wil van God volkome vir ons uitspel. Ek vereenselwig myself net met die waarheid soos deur God geopenbaar. Die Woord van God is tog duidelik en dit is slim redenasies wat die Woord onduidelik wil maak en nuwe verstaan en be­te­kenis wil gee wat ontstaan uit eie­gereg­tigheid en menslike ideologie. God is nie en was nog nooit onseker of ondui­delik oor sy bedoeling rakende sondebe­grip, sy liefde vir ons, en sy wil vir ons nie. Waarom dit nou verduister in mooi woordjies? Mag God sy kerk in die breë bewaar om nie verder en op dieselfde wyse te verval nie. Die Woord van God mag nooit aangepas word om eie verstaan te regverdig en te bevorder nie. Kom ons keer terug na die Woord soos geopenbaar deur die Enige en Ware God, die Vader, Seun en Heilige Gees.