Dalk ‘n vars uitkyk nodig?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Pieter Briel van Nelspruit skryf: Dit gaan nou al lank aan en word net meer intensief. Die NG Kerk se leiers, kundiges, gekwalifiseerdes bespreek en onderhandel. Hulle kan nie saamstem oor God se Woord nie. Dan sê hulle vir ons: besluit by jou gemeente hoe julle voel en gaan so aan. Sien die antwoord van die ander kant. Wat die leiers eintlik sê, is doen wat julle dink is reg want ons weet nie en kan nie ’n eenparige leiding vir julle gee nie.

Dit is ’n hartseer saak. Hierdie wa is nou al so ver getrek sonder ’n oplossing. Moet ons nie dalk die wa eers stop en aan ’n nuwe rigting dink om ’n antwoord te kry nie? Dalk meer insette van die “gewone lidmate” in die kerk kry. Ons het al so baie gesien en gelees hoe God deur mense werk wat “nie gekwalifiseerd” is nie. Wat van om ander insette van buite die NG Kerk te kry? Na ander te luister en dalk ’n nuwe / vars uitkyk te kry? Of is ons dalk te hoogmoedig daarvoor. Dink ons nog steeds die NG Kerk se sinode sal die problem oplos?

Aan die einde gaan ons elkeen afsonderlik voor God staan. Daarom moet elke persoon in homself ondesoek instel of sy / haar standpunt suiwer uit die Woord van God is, en dalk persoonlik/menslik gerig is om aan te pas by ’n eie siening.

Ten slotte is my persoonlike opinie dat die Woord (Bybel) nie vir ons gegee is vol raaisels en geheimenisse wat ontrafel moet word nie. Dit is in eenvoud en duidelikheid vir ons gegee sodat elke persoon wat glo dit kan verstaan, en ek glo dat dit Sy bedoeling vir ons was en is.