Geweld: Skok en kommer oor 87 000 klagtes

Die amptelike persverklaring wat hieronder ingesluit word, is nie 'n nuusberig deur Kerkbode nie. Die persverklaring word in sy geheel hier gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk.

Persverklaring

GESINSGEWELD TYDENS COVID-19 INPERKING

Die Interimkomitee (Moderamen) van die NG Kerk Vrystaat het met afgryse kennis geneem van die Minister van Polisie se aankondiging vanoggend dat daar 87 000 klagtes van geslagsgeweld teen vrouens en kinders by die SAPD ingedien is in die eerste week van die inperking as gevolg van die Covid-19 virus.

1. Die Interimkomitee spreek haar afgryse uit teen dit wat gebeur het.

2. Ons vra ons lidmate om vir die slagoffers te bid.

3. Ons vra ons lidmate om te bid dat God ons land met al sy mense sal vashou in die tyd.

4. Ons vra ons lidmate om langs die toelaatbare weë mense te bly ondersteun en dat ons by wyse van tegnologiese weë, mekaar sal bly onthou.

5. Ons doen ’n ernstige beroep op die Polisie en die Regering om predikante vry te stel van inperking as dit by geslagsgeweld kom, omdat hulle gewoonlik in die voorste linies teen geslagsgeweld veg en só slagoffers van geslagsgeweld kan ondersteun.

Vriendelike groete in Christus.

Lede van die Interimkomitee:

Dr Pieter van Jaarsveld (Voorsitter)

Ds Riaan van Zyl (Ondervoorsitter)

Dr Carin van Schalkwyk (Skriba)

Ds Anton Meiring en dr Bertus Celliers (Addisionele lede)