‘Vlak 4 bring geen uitkoms vir gemeentes’

Die nasionale inperking het op 1 Mei 2020 van Vlak 5 na Vlak 4 ver­ander. Met die magdom inligting uit gepubliseerde regulasies, nuusberigte en sosiale media tot almal se beskikking, is sommige gemeentes verward oor die implikasie van Vlak 4 vir kerkkantore. Die saakgelastigde van die Wes-Kaapse sinode Bossie Minnaar* deel die volgende hulpbronne ter verduideliking.

Kerkkantore bly steeds gesluit

Vlak 4 gee beslis nog nie aan gemeentes die reg om na normaal (“business as usual”) terug te keer nie. Eredienste en kerklike byeenkomste is steeds verbode (Klousule 23 van die Staatskoerant 43258). Begrafnisse word steeds beperk tot ’n maksimum van 50 persone. Spesiale magtiging is steeds nodig om die grense van distrikte vir begrafnisse oor te steek. Die Staatskoerant gee ook voor­beelde van die verskillende permitte en beëdigde verklarings. Vlak 4 het feitlik geen uitkoms vir gemeentes gebring nie.

Noodsaaklike dienste

Vlak 4 (Staatskoerant 43258) gee wel beperkte ruimte vir enkele noodsaaklike dienste wat in die kerkkantoor gedoen mag word. Dit is uiters noodsaaklik om te verstaan dat die kerkkantoor nie soos gebruiklik met vaste kantoorure kan oopmaak nie.

Spesiale permitte

Die werkgewer (gewoonlik die voorsitter van die kerkraad) kan wel aan die skriba ’n permit gee om byvoorbeeld die nodige administrasie in die kerkkantoor te gaan doen ten einde te verseker dat die werkgewer (die ge­meen­te) se werknemers hulle salaris kan ontvang.

LET WEL: Die werkgewer (in ’n gemeente se geval, die voorsitter van die kerkraad) moet die permit aan die werk­nemer uitreik. Die sinode kan nie ’n permit aan ’n gemeente se skriba gee nie – ook nie die munisipale bestuur of die SAPD se bevelvoerder nie!

Hulpverleningsprojekte

Gemeentes is ook betrokke met hulp­verleningsprojekte. Die werkgewer (voor­sitter van die kerkraad) kan ’n permit aan werkers gee wat direk met die hulpverleningsprojek betrokke is.

Alhoewel die spesifieke regulasie maat­skaplike werkers en beraders insluit, kan die werkgewer uiteraard nie aan enige persoon ’n permit uitreik om maatskaplike werk te doen nie. ’n Maatskaplike werker moet geregistreer wees by die SACSSP en in diens wees van ’n geregistreerde welsynsorganisasie. Hier­die organisasie sal aan die maatskaplike werker die permit gee. Dieselfde geld vir beraders.

Kontak plaaslike owerhede

Die rampbestuurseenhede van metropole en distriksmunisipaliteite het elkeen ’n eie siening oor sake. Die afge­lo­pe dae se sage oor wie kos mag versprei, spreek vanself. Dit is dus nie moontlik om vanuit ’n sinodale kantoor oor alle bedieningsaspekte klinkklare antwoor­de te gee nie. Die plaaslike munisipale rampbestuurseenheid en die plaaslike po­lisiehoof is die gemeente se vriende. Benader hulle vriendelik, bid vir hulle en vra julle vrae en maak seker dat wat die gemeente doen in lyn met grendelregulasies is.

Ontsmetting van kantore

Voordat die skriba na die kerkkantoor kan gaan (ter wille van salarisadmini­strasie of die hulpverleningsprogram van die gemeente), moet die werkgewer (kerkraad) toesien dat die werkplek behoorlik ontsmet is. Die werkgewer kan daarom ook die skoonmakers inroep om die werkplek gereed te kry. Daar is egter ’n magdom regulasies wat nagekom moet word.

 • * Inligting is saamgestel deur die SINODE VAN WES-KAAPLAND SE COVID-19 PROJEKSPAN en gepubliseer deur die Kaapkerk-kommunikasie­span.
  Hierdie inligting was akkuraat op 5 Mei 2020, maar ons weet dinge ver­ander vinnig en konstant.

3 thoughts on “‘Vlak 4 bring geen uitkoms vir gemeentes’

 1. Wollie Grobler says:

  “Benader die polisie vriendelik…” So asof hulle die publiek altyd vriendelik behandel!

 2. Johan Rademeyer says:

  Ek dink die betrokke regulasies moet nie altyd in die engste moontlike wyse geinterpreteer word nie .Dit is ook n aanvaarde regsbeginsel (ek is nie n regsgeleerde nie ) . Kantoor administrasie kan tog seker nie in terme van Klousule 23 as n kerklike byeenkoms gesien word nie .As munisipaliteite nou personeel op n rotasiebasis kan laat werk , met kontant ontvagste operasioneel , laat dit vir ons n geleentheid om wyer te dink.

  Ons predikante is nie onverskillige mense nie , dus mag hulle darem seker op n verantwoordelike wyse hul kantore beman / gebruik . Dit geld ook vir die res van ons personeel .

  Daar kan maklik voldoen word aan al die voorskrifte tov. ontsmetting , afstand ens.
  Dit gaan defnitief nie oor die miskenning van gesag nie , maar wel oor n eie deurdagte en beredeneerde opinie .Ek is egter wel n voorstander van die kerk wat ook “uitdaag” en rigtinggewende besluite neem .

 3. Muller Oosthuizen says:

  Baie sinvol – baie logies.
  #staysafe
  #weesngetuie

Comments are closed.