Selfdegeslagverbintenisse: ‘Ons staan los’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Dr Chris Saayman van Tafelberg (Dolerend) skryf:

Nou ja, daar is dit nou: NG predikante kan aansoek doen om aangestel te word as bevestigers van burgerlike verbintenisse. Ongeveer 25 leraars het blykbaar reeds so gedoen. Om dit maar net weer duidelik te stel: Tafelberg Gemeente (Dolerend) verwerp hierdie toedrag van sake as synde onskriftuurlike dwaling wat lynreg indruis teen die eksplisiete wil van God. Duideliker as wat die Skrif hieroor is, kan dit nie. Dit tas die gesonde leer van die evangelie aan (1 Tim 1:10-11). Die gemeente kies dus opnuut om los te staan van almal wat op watter manier ook al aan hierdie praktyk meedoen.

Word 'n vriend van Kerkbode

14 thoughts on “Selfdegeslagverbintenisse: ‘Ons staan los’

 1. Francois Deyzel says:

  Dankie dr Chris. Jy vat dit so raak. Lyk my nie almal het dieselfde Bybel met al die boeke en bladsye nie.

 2. Frik Stoffberg says:

  Groot agting vir jou as leraar en as mens Dr Chris Saayman. Jy stel n voorbeeld vir almal en eer die Vader daarmee. Baie dankie.

 3. Henrietta Klaasing says:

  Stekte vir jul gemeente Ds Chris en dankie dat julle opstaan vir wat reg is. Mag die Here julle seen en wysheid gee op die pad vorentoe.

 4. Pieter Cloete says:

  Ek doleer nou. Hierdie is dodelik vir die kerk.

 5. Nic Botha says:

  Dankie, Ds Chris, vir jou en jou gemeente se opstaan vir wat reg is en teen dit wat verkeerd is. Clearview Maclear gemeente staan ook Los van enige lering of praktyk wat nie getroud is op die Bybel, die enigste en ware Woord van God, nie.

 6. Jaun de Vries says:

  Beste Dr. Saayman, wil u dit nie asseblief oorweeg om meer inligting te verskaf oor wat die praktiese implikasies is vir ‘n dolerende (treurende) gemeente nie? Wat is die praktiese implikasies wat ‘n kerkraad sou moet oorweeg alvorens hulle besluit om ‘n dolerende gemeente te word? Of anders gestel: wat is die praktiese implikasies vir ‘n gemeente wat “los” staan?

 7. Chael TerBlanche says:

  Na aanleiding van die brief het ek gister doleer van die kerk. Wat ‘n hartseer dag, maar iets wat ongelukkig gedoen moes word.

 8. Frank Ehmke says:

  Ek wil met niemand swaarde kruis oor die sogenaamde “gay debat” en alles wat daarmee gepaard gegaan het nie. Wat daartoe gelei het dat persone van ‘n “ander” seksuele oriëntasie nou ook in die huwelik bevestig kan word . Karl Barth het gesê:” Die Bybel is altyd reg maar is ons verstaan daarvan altyd reg?” Dit is eenvoudig ‘n feit dat daar in die hele skepping – van pikkewyne tot kameelperde en mense seksuele “andersheid” voor kom. Die homovervloekers staar hulle blind teen ‘n klompie Bybeltekste wat hulle vir hul eie doel op hamer. Gerieflik vergeet hulle van die mens- en Godsonterende apartheids sonde wat met Bybeltekste geheilig is.

 9. Johannes de Koning says:

  Dankie dr Saayman. Ons respekteer jou en jou gemeente. Mag God julle verder in sy waarheid lei!

 10. Riaan van Zyl says:

  Ek bid God se seën op elke predikant, sendeling, gemeente en gelowige wat die suiwer evangelie verkondig! Dankie, Ds Chris!

 11. Petrus Fouché says:

  Hiermee voeg Kokstad gemeente dolerend ons stem by Tafelberg gemeente. Ons voel stukkend, in die grond vertrap, deur hierdie verdere stap van die minagting wat die AS teenoor die Bybel en die Gewer van die Heilige Woord het.
  Teoloë en geleerdes se woorde is tydgebonde, die Woord van God is ewig, onveranderlik en onveranderbaar.

 12. Wynand says:

  @Frank Emke
  1) Daar is nie “homovervloekers” hier nie. Slegs sondaars wat ander sondaars lief genoeg het om God se wet aan hulle te verkondig sodat hulle tot inkeer kan kom en genade kan ontvang. Homoseks is sonde. Wie beweer dat dit nie is nie verklaar dat God lieg.
  2) Die NGK se grondwet verklaar die beginsel van Sola Skriptura. Jy verwerp dit deur te verwys na pikkewyne. Jy, en die dwalende NGK leierskap, tree teen die kerk se grondwet op.

 13. john says:

  Dankie ou Chris, ons twee is klasmaats. Ja my eie gemeente in die Noordwes Prov, en my buurgemeentes in die Ring van Bloemhof, doleer saam met julle

 14. Maans Kotze says:

  Een predikant van ons gemeente het een sondag gepreek dat sommige mense die blaaie uitskeur van die Bybel wat hulle nie pas nie. Die mense van die NG Kerk wat nou hierdie huwelike goedpraat skeur daardie bladsye wat dit verbied uit want dit pas hulle nie. Ons het meer dr. Chrisse nodig om te oorleef.

Comments are closed.