Dalk is dit tyd om nóú ‘missionaal’ kerk te wees?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Ds Mias Nortier van Laingsburg skryf:

Covid-19 het vele realiteite ontbloot. Byna elke dag lees ons in die media van grootskaalse korrupsie, ongelykheid en ’n moedeloosheid onder die gewone persoon op straat. Dit was nog altyd daar, nou word dit net ál hoe meer ontbloot.

Die kerk in die RSA is ook redelik onkant gevang deur die nuwe realiteit. Wat sou die gewone mens op straat antwoord op die vraag: “Is die kerk nog enigsins relevant?” Ek self het al by verskeie geleenthede, soos vergaderings en eredienste, die vraag aan die gemeente gevra: “Wat sou gebeur as die kerk se deure eendag sluit? Sal die gemeenskap die kerk enigsins mis?” En daar gebeur dit toe, aan die einde van Maart 2020.

In teologiese kringe is daar vir die afgelope drie dekades baie geskryf en gedebateer oor wat dit beteken om ‘missionaal’ te wees. Die vele realiteite wat Covid-19 kom ontbloot het, skep geleenthede vir die kerk om te begin om werklik ‘missionaal’ te wees in die plaaslike gemeenskappe.

Dit is egter moeiliker gesê as gedoen. ‘Missionale’ teologie klink mooi en goed, maar waarom vind dit werklik min gestalte binne plaaslike gemeentes? Die roeping om werklik missionaal te wees is nou sterker as ooit. Die kerk het ’n groot taak en verantwoordelikheid om Christus se beliggaming te word in elke plaaslike gemeenskap. Nie net in teorie nie, maar ook in praktyk.

My noodkreet is dat verskillende kerke al hoe meer begin saamwerk op plaaslike vlak om die basiese roeping van die kerk van Christus uit te leef. Mense is geestelik maar ook fisies honger. Mense is geestelik maar ook fisies koud. Mense is geestelik maar ook fisies moedeloos. Die vroeë kerk het juis hierdie sake aangespreek en op voet­sool­vlak ’n positiewe verskil gemaak. Plaaslike gemeentes benodig egter die netwerke van groter besighede en NRO’s om volhoubare hoop te bring in plaaslike gemeenskappe. Ons kan nie vir altyd net wag vir kospakkies uitdeel nie, ons moet mekaar bemagtig om sélf daardie kossies te produseer en te versprei.

Word 'n vriend van Kerkbode