Wanneer is genoeg, mansgenoeg?

MansGenoeg! … om ’n man na God se hart te word deur Jannie Putter, Stephan Joubert, Wouter Snyman, ea
Uitgewer: Carpe Diem Media, 2020


Hierdie bundel met toeganklike oordenkings bied kort refleksies as inspirasie en bemoediging – een honderd dagstukkies uit die penne van mans. Elke bydrae neem ’n bekende aanhaling as vertrekpunt, in die meeste gevalle gesteun deur Bybelse aanhalings.

Hierdie versameling pitkos belowe om antwoorde te bied vir mans en manlikheid wat uitgedaag word en dié wat opgeroep voel tot waagmoed en dapperheid. Tog blyk die wêreld waarna Mansgenoeg godvresende mans uitnooi, nie die wêreld te wees waarin die slagoffers van patriargie, geslagsgebaseerde geweld of heteronormatiwiteit leef nie. Vir gender en manlikheid is daar nie veel inspirasie of wysheid te vinde nie. Die 100 inspirerende aanhalings en refleksies vir “almal wat streef om ’n beter man te word” is eerder geskoei op ’n man se alledaagse uitdagings binne ’n tipiese voorstedelike bestaan.

Hierdie bondige bydraes verwoord nie net die uitdagings van ’n reeks alledaagse belewenisse nie, maar bied ook oplossings aan. Dit sluit in uitdagings soos hoe om moed te skep na teleurstelling, hoe om druk by die werksplek te hanteer, en hoe om oor geld te dink.

Die grootste deel van die versameling gee lesers se verbeelding die geleentheid om sélf die inspirerende gedagte te laat neerslag vind binne ’n plaaslike konteks.

▶ Ds Louis van der Riet is predikant by Parke Gemeente in Kraaifontein.

Word 'n vriend van Kerkbode