Eenwording: Waarom dié getalm?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Martin van Stilbaai skryf:

Nelis Janse van Rensburg se rubriek op www.kerkbode.co.za verwys (“Om Christus radikaal te volg”). Hoekom verswyg jy die mees korrupte saak in die NG Kerk, naamlik sy meer as 30 jaar se weiering om een met die familie van NG Kerke te word? Dit raak die hart van die NG Kerk in die Suid-Afrikaanse samelewing se geloof­waardigheid. Prof Jonker het vir my by die 1986 Algemene Sinodale vergade­ring in Bloemfontein gesê hy wag al in die 20 jaar hiervoor, ek kan ook nog maar wag. Nou, ek wag nou al 34 jaar! Nou wat het so ’n geloofsgemeenskap in die RSA ooit te sê?