Hoekom huil (doleer) ek?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

André Oberholzer van Potchefstroom skryf:

Ek wil graag antwoord op Neels Jackson se brief (Is dit wat die doleerders verwerp?) van 11 Januarie.

Ja, Neels, ek huil oor die volgende en ek vra of ons nie dalk vir God verwerp nie:

  • Ek huil omdat ons nie meer die vraag vra: Wat maak God gelukkig nie? (sien Ef 5:10). Ons konsentreer net op wat vir die mens gelukkig maak, maar God maak nie saak nie. God moet maar verander en inval by die nuwe denke van ons, die superslim mense wat enige sonde in die Bybel kan interpreteer om hulle en die wêreld te pas (Sien Rom 3:9-18).
  • Ek huil omdat ons te eng kyk na liefde en Jesus se liefde dan misbruik om die wêreldsiening te pas. Daar is drie dinge wat die Christen moet nastreef – liefde, geloof en integriteit. 1 Timoteus 4:12 (NLV).
  • Liefde – ek huil omdat liefde uit twee bene bestaan, liefde vir God en liefde vir jou naaste en ons het vergeet van die liefde vir God. Liefde vir God (1 Joh 2:5) beteken ’n absolute soeke na wat vir God gelukkig maak (Ef 5:10). Neels, niemand kan uit die Bybel aantoon dat God nie die huwelik tussen een man en een vrou as heilig en ononderhandelbaar beskou nie. Wat sê ons besluit vir God: Ons weet U beskou die huwelik as heilig, maar ons is jammer U sal maar moet verander om by ons te pas, want ons beskou nie u huwelik as heilig nie en stel selfdegeslagverbintenisse as gelykstaande aan u heilige huwelik. Jammer God, maar die Skrifkenners weet beter as U. Ons wil eerder mense en die wêreld tevrede stel as U.
  • Geloof – ek huil omdat die kerk nie meer in die Bybel glo soos hy moet nie. Selfdegeslagverbintenisse word nêrens in die Bybel en belydenisgeskrifte goedgekeur nie. Moet ons die groot en onveranderlike God verander om by die wêreldsiening te pas omdat ons nou glo wat ons wil en herinterpreteer soos ons wil?
  • Integriteit – ek huil omdat die Algemene Sinode (AS) se besluit soveel teenkanting veroorsaak het. Wanneer enige besluit met integriteit geneem word, is daar normaalweg nie teenkanting nie. Tweedens. Maak die eenheid van die kerk regtig saak vir die Algemene Sinode? Indien dit saak maak moet ons alles in ons vermoë doen om die eenheid te behou, want dit is wat God wil hê.

LEES OOK: In die slaapkamer, langs die bed …

Neels, elke lidmaat moet besluit of hy God gaan eer en verheerlik en bo enige aardse sake stel. Indien jy uit ’n menslike oogpunt na hierdie saak kyk, is jy moontlik reg, net soos Eva ook reg was uit ’n menslike oogpunt, maar ongehoorsaam aan God. Elke persoon sal moet besluit of hy aan God gehoorsaam wil wees of aan die wêreld/mense. Ek en my huis, ons sal die Here dien.


Word 'n vriend van Kerkbode