‘Nelis maak denkfout oor Heilige Gees’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Abrie Botha van Somerset-Wes skryf:

Nelis Janse van Rensburg (die moderator van die algemene sinode) sê tereg (in sy videoboodskap waaroor Kerkbode op 29 Januarie berig het) ons eenheid lê in ons verbondenheid met Christus. Hy maak ongelukkig ’n groot denkfout oor die Heilige Gees.

Die Heilige Gees verbind ons aan Christus en die Woord. Die Heilige Gees weerspreek nooit die Woord nie maar bevestig dit. Christus sê die Heilige Gees sal julle alles leer wat Hy geleer het en wat die Woord ons leer. Is die Woord van God dan nie die leerboek van die Heilige Gees nie? Ek vra maar net.

Die besluit oor selfdegeslaghuwelike kom van die mens af, nie van die Heilige Gees nie.

Nee, Nelis, ons eenheid in die Heilige Gees lê in ons gehoorsaamheid aan Hom en die Woord.

Word 'n vriend van Kerkbode