Om kinders se weerlose wêreld te ken

Childhood vulnerabilities in South Africa: Some ethical perspectives deur J Grobbelaar en C Jones (reds)
Uitgewer: Sun PReSS, 2020


In Childhood vulnerabilities in South Africa: Some ethical perspectives word onder Grobbelaar en Jones se redakteurskap die unieke omstandig­hede ondersoek wat bydra tot die weerloosheid van kinders in ons land.

Die boek poog om beide krities-akademiese denke asook teologies-etiese denke aan te wakker, om sodoende ons morele verantwoordelikheid teenoor hierdie groep uit te lig. Plaaslike navor­sers uit verskillende akademiese velde (onder andere arbeidsterapie, teologie, gesondheidswetenskappe en ekonomie) is gebruik om verskeie fasette van ons konteks te bestudeer. Daar is seker gemaak dat Suid-Afrika se unieke konteks in ag geneem is, om sodoende uit te kom by teologies-etiese riglyne vir die kerk en die rol wat die kerk kan speel.

LEES OOK: Toe roep sy uit: ‘Teacher, I can!’

In tien hoofstukke word verskeie aspekte bespreek wat ’n impak het op ons Suid-Afrikaanse kinders. Van die temas is onder andere:

  • Die roeping van die kerk teenoor ons kinders
  • Hoe godsdiens gebruik behoort te word om geweld teenoor kinders te bekamp
  • Die omstrede kwessie van lyfstraf
  • Die kwessie van manlike ontgroe­ning, besnydenis en manlike seksua­li­teit binne die Afrikakultuur
  • Kinders binne LGBTIQ+-families
  • Die kinderhuwelik binne sekere kulture
  • Hoe beskerm ons ons kinders binne ’n digitale wêreld?
  • Die effektiwiteit van kindertoelaes binne ons sosiale sisteem
  • Die stigma teenoor FAS (Fetale Alkoholsindroom)-kinders en hulle moeders

Hierdie boek sal waardeer word deur enige persoon wat belangstel in die etiese en maatskaplike rol wat die kerk behoort te speel in ons hedendaagse omstandighede – veral wanneer dit kom by kinders. Dit sal selfs gebruik kan word as verpligte leesstof vir teologiese en maatskaplike studente. Die navorsing gee vir ons ’n baie duidelike prentjie van wat op die oomblik in ons wêreld (en ons kinders se wêreld) aangaan. Die werklikhede van hierdie navorsing kan beslis nie ontken word nie – en ook nie die verantwoordelikheid wat die kerk het teenoor hierdie werklikheid nie.

  • Ds Quinette le Roux Weitsz is ’n berader en familiebemiddelaar in privaatpraktyk in Oos-Londen.

Word 'n vriend van Kerkbode