Doleer rym met beheer

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Johan Jansen van Vuuren van Noordwes skryf:

Ds Riaan de Villiers skryf op 9 Maart aan Kerkbode en bring die Lydenstyd na die debat oor selfdegeslagverbintenisse wat tans in die kerk aan die gang is.

Ds Riaan skryf: “Hoe kan die één Gees dan die kerk in verskillende rigtings lei? Doleer rym seker nie verniet met beheer nie.” Aan die een kant slaan hy die spyker op die kop. Hoe kan die één Gees die kerk vir 2 000 jaar in een rigting lei, Jesus se dissipels inspireer om op s(S)krif teen sekere gedrag te waarsku en dán ewe skielik ’n 90 grade omswaai maak? Ds Riaan maak ook ’n paar ander punte waarmee ek verskil.

Eerstens, die sameflansing van “gay gemeenskap, anderskleuriges en andersdenkendes”. Ons elkeen behoort ons identiteit in Christus te vind (Gal 3:28). Om groeperings te “label” gaan net verdelings verdiep. Ek sal ook graag wil weet hoekom iemand hom/haarself met die NG Kerk sal wil vereenselwig indien die persoon nie die kerk se geloofswaardes soos in die geloofsbelydenisse vervat, ondersteun nie (sogenaamde “andersdenkendes”)?

LEES OOK: Dana Snyman: Om die binne-chaos te verdryf

Ds Riaan verwys ook na Galasiërs 6:2 en dat ons mekaar se laste moet dra, maar ’n mens moet onthou dat Galasiërs 6:1 sê: “Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in ’n gees van sagmoedigheid reghelp.” Dit is dus ons verantwoordelikheid om na mekaar se geestelike toestand om te sien en mekaar in sagmoedigheid weg van sonde te wys. Ook lees ons in 2 Korintiërs 7:1: “Laat ons ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig, en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan Hom toewy.” Die heiligmaking van Christene is ’n deurlopende proses. 2 Korintiërs 13:6 sê: “Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe.” Jesus kom haal elkeen van ons waar ons is, maar Hy los ons nie daar nie. Die Gees werk voortdurend in ons om ons al meer soos Jesus te maak, in alle aspekte van ons lewe.

Doleer rym met beheer, want Jesus móét in beheer van álle aspekte van ons lewe wees, nie net dié waarmee ons met Hom oor saamstem nie.

Groete in Christus.

Word 'n vriend van Kerkbode