Die Heilige Gees lei soos Jesus

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Ds Riaan de Villiers van Groote Kerk skryf:

Dit is Lydenstyd. Ek probeer ’n Lydenstyd van luister hierdie jaar. Ek wil seer en gebrokenheid in en rondom my hoor. Daar lees ek toe, sommer al hier aan die begin van Lydenstyd, net een week in, hoe die Heilige Boek – wat getuig van die God van liefde, steeds ingespan word om “in liefde” liefdeloos op te tree.

LEES OOK: Rus in die ritmes van Lydenstyd

Die teks waaroor ek die eerste Sondag van Lydenstyd preek gaan oor ’n man wat melaats was en na Jesus uitgeroep het, “as U wil, kan U my gesond maak.”

Jesus is óf woedend óf loop oor van empatie volgens grondteksverskille oor een woord in die teks. Ek is seker Jesus was beide. Briesend kwaad vir die verstaan of die sisteem wat hierdie mens verneder en verwerp het én sy hart is gebreek oor hierdie medemens se liefdelose vernedering en verwerping.

Want melaatsheid was ’n gevreesde veltoestand en die geloofsgemeenskap se reaksie op dié toestand was verwerping. Jy word uitgesmyt en apart hanteer. Afgesny van kroos, kerk en kapitaal. Levitikus beveel dit mos. Dit maak Jesus hoogs ontstoke.

Maar Jesus steek sy hand uit na die man en raak hom aan. Jy is myne, is die boodskap. Jy is gesond, gaan wys jou vir die priesters sodat God se verteenwoordiger op aarde jou weer kan toelaat tot volle gemeenskap en werk en versorging. Gaan leef in vrede (heling, harmonie, eenheid) tot eer van God in die sentrum van die geloofsgemeenskap.

Jesus het jou lankal aangeraak en gesond verklaar, al sukkel die kerk tog dikwels só hoogmoedig om dit raak te sien, te midde van persverklarings en sosiale mediavrystellings wat gemik is daarop om hulle eie standpunte te verdedig.

LEES OOK: NG predikante kan nou aansoek doen om entstof te ontvang

Jesus het die wet vervul en gesê die wet vereis dat jy die Here jou God moet liefhê met jou hele hart, siel en verstand en wat hiermee gelyk staan, jou naaste soos jouself. Paulus praktiseer dit ’n paar jare later: “Dra mekaar se laste en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.”

Vir wie verwerp die NG Kerk – God se verteenwoordiger op aarde – vandag nog steeds? Wie is dié in ons midde wat dikwels soos melaatses hanteer word? Ons dink dalk tye het verander, maar gaan vra maar die gay gemeenskap, die anderskleuriges, andersdenkendes en almal oor wie daar dalk ’n misbruikte teksvers of twee is om teen hulle te diskrimineer en hulle menswaardigheid af te breek.

Ek verstaan óók nie watter gees ons dikwels so stadig in die rondte lei nie. Die Heilige Gees lei soos Jesus. Hoe kan die één Gees dan in die kerk in verskillende rigtings lei? Doleer rym seker nie verniet met beheer nie.

Jesus wýs mos vir ons die weg.

Was Jesus se lyding dan vir niks?


Word 'n vriend van Kerkbode