Van watter (G)gees praat jy?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Johann Theron van Kraaifontein skryf:

Die Pinksterdienste wat so pas in die kerk gehou is, het ’n ryke tradisie in ons NG Kerk sedert 1861. Daar is egter dikwels groot verwarring oor wie of wat die Gees dan sal wees. Party praat maklik en sê dat God vir hulle sus of so gesê het en die waninformasie oor die pandemie en inentings is ’n sprekende voorbeeld hiervan. Daar bestaan ’n groot gevaar dat al gebruik ons die Bybelse terme dat die Heilige Gees “in” ons is, ons maklik die Heilige Gees op ’n on-Bybelse manier kan verwar met ons eie gees. Noordmans herinner daaraan dat die Bybel ons ook leer dat die Heilige Gees “op” alle vlees uitgestort sal word (Hand 2:17). As ons dan in gedagte hou dat ons uit die Gees (weer) gebore word (Joh 3:8), dat die Heilige Gees die Gees van die waarheid is (Joh 16:13) en ook dat die swaard van die Gees die Woord van God is (Ef 6:17), sal ons miskien versigtiger luister na elkeen wat aanspraak maak daarop dat God deur hulle sou praat.

LEES OOK: Pinkster: Dit is tyd vir ’n nuwe begin

Dan is daar natuurlik die gevaar om die Heilige Gees te verwar met die meerderheid of die volk se mening of groepsgees. As daar na hierdie groepsgees geluister is, sou die volk Israel sekerlik nie eens die Rooi See gehaal het nie, wat nog van die beloofde land. Dan die ontstellende, dat Barnabas wat beskou word as ’n man vol van die Heilige Gees (Hand 11:24), saam met Petrus huigel en hom afskei van die nie-Joodse gelowiges (Gal 2:13). Mag Christus ons bewaar deur sy Heilige Gees as die gees wat in 1857 die kerk gelei het om soos Barnabas op te tree dieselfde gees is wat sedert 1861 nog in ons kerk teenwoordig is.

Word 'n vriend van Kerkbode