Maar weet julle van ds Regina van NG Gemeente Wildevy?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Andries Gous skryf:

Die artikel in Kerkbode van 28 Mei 2021 getiteld “Nou is sy ds Sibanyani” dien as verwysing.

In die artikel word dit genoem dat ds Sibanyani die eerste swart vrou is wat bevestig is as leraar in die NG Kerk.

Graag wil ons net daarop wys dat dit nie heeltemal korrek is nie.

Op 25 September 2016 is ds Regina Nauses bevestig as standplaasleraar** van die NG Gemeente Wildevy.

Ds Regina Nauses saam met ds Josef Gevers wat die medeleraar is van die NG Gemeente Wildevy en is gestasioneer op Tsintsabis. Foto verskaf

Ds Regina het haar teologiese opleiding voltooi by DEGNOS in Namibië en is daarna as leraar bevestig op Henta, ’n wyk van die NG Gemeente Wildevy. Ds Regina se huistaal is Hai//om, maar sy praat vele van die ander tale in Namibië ook vlot.

Dit beteken dan dat ds Regina Nau­ses die eerste swart vrou is wat bevestig is as leraar in die NG Kerk.

Die bediening op Henta en in die omgewing is baie dinamies, die wyk doop jaarliks meer as 30 kinders.

Die NG Gemeente Wildevy is ’n onafhanklike gemeente van die NG Kerk in Namibië en bedien die 600 plase in die Otavi / Grootfontein / Tsumeb-area.

DEGNOS-groete

Brief verkort – Red.

** ’n Standplaasleraar is ’n persoon wat die vereiste kerklike opleiding deurloop het, gelegitimeer, georden en bevestig is om diens te lewer binne die missionale konteks waarvoor hy/sy opgelei en be­roep is. Standplaasleraars het preekbe­voegdheid en kan die sakramente be­dien in die missionale konteks van sy/haar bediening. Bron: http://ngkerk.net/

Word 'n vriend van Kerkbode