Kommer oor nuwe wysigingswetsontwerp op gelykheid en diskriminasie

Kommer word wyd in godsdienskringe uitgespreek oor die konsep-wysigingswet oor gelykheid en ongeregverdigde diskriminasie Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act (Pepuda), wat tans deur die departement van justisie vir kommentaar gepubliseer is, berig Grens.Pos, die nuusblad van die NG Kerk in Oos-Kaapland op 11 Junie. Die berig lui:

Die vraag is of nuwe, uitgebreide definisies vir gelykheid en diskriminasie nie godsdiensvryheid en die wyse waarop geloofsgemeenskappe georganiseer word, radikaal ondermyn nie.

Die geloofsoortuigings van kerke en godsdiensgroepe sluit per definisie beide in en uit. Nie almal kan lid van enige kerk word nie, want jy deel nie die oortuigings daarvan nie. Gelykheid word nou so breed gedefinieer dat dit as ’n aantasting van jou gelykheid gesien word as jy uitgesluit word.

Die konsep-wetgewing brei ook die definisie van diskriminasie uit deurdat intensie of bedoeling nie langer deel daarvan is nie. Adv Nadene Badenhorst skryf byvoorbeeld op FOR SA, wat hulle vir godsdiensvryheid beywer, se webblad:

“The net effect is that the definition of ‘discrimination’ becomes increasingly subjective – i.e. if the person who alleges discrimination says they feel prejudiced, or that their feelings have been hurt, then that is enough to establish discrimination. The fact that the person, church or religious institution against whom the complaint is made, had no intention whatsoever to discriminate against the person (in their speech or action), and did not treat them differently because of their sex, gender, sexual orientation, religion or for whatever reason they allege, makes absolutely no difference. In fact, the Amendment Bill specifically says that intention is completely irrelevant.”

Lees gerus Badenhorst se volledige bydrae. Klik hier om te kyk na ’n gesprek oor die onderwerp wat die FW de Klerkstigting met adv Mark Oppenheimer, ’n regskenner, gevoer het. – Bron: Grens.Pos

Word 'n vriend van Kerkbode