Om erns te maak met ‘crazy-sounding’ Skrifgedeeltes – en dit juis as gelowige

How (not) to read the Bible: Making sense of the anti-women, anti-­science, pro-violence, pro-slavery and other crazy-sounding parts of Scripture deur Dan Kimball
Uitgewer: Zondervan Reflective, 2020


Dit was die titel van Dan Kimball se nuutste boek, How (not) to read the Bible: Making sense of the anti-women, anti-science, pro-violence, pro-slavery and other crazy-sounding parts of Scripture, wat eerste my oog gevang het. Hierdie 2020-pu­blikasie (wat blitsig uitverkoop het) kom uit die pen van ’n kerkplanter, skrywer en teoloog wie se passie lê by die relevansie van die Christelike geloof, die Bybel en die kerk in ons dag en tyd. Vandaar ook hierdie skrywe wat – gewortel in sy eie geloofsreis en erns met die Bybel – praktiese riglyne bied vir hoe ons die Bybel verantwoordelik kan lees.

LEES OOK: Dana Snyman en Nadia Marais se bestes saam gebundel

Met ’n deurgaans humoristiese en toeganklike styl, skop hy in hoofstuk 1 af met ’n sinvolle hermeneutiek 101 vertrekpunt vir die lees van die Bybel. Hy erken dat daar inderdaad vreemde en selfs ontstellende dinge in die Bybel staan, wat nie geïgnoreer kan word nie – vir sowel gelowiges as ongelowiges. Daarom, skryf hy: “The key to making sense of crazy and disturbing passages is to understand how not to read the Bible.” Vir hom is dit belangrik dat lesers juis erns maak met daardie “crazy-sounding texts” in die Bybel, en om dit gelowig en denkend te lees en te oorweeg. Hy benadruk deurgaans dat ons sensitief moet wees vir die antieke kontekste waarin Bybeltekste ontstaan het, asook die verantwoordelikheid van Bybellesers om verse binne hulle groter literêre geheel te interpreteer. Dit staan nie teenoor die oortuiging dat die Bybel inderdaad die geïnspireerde Woord van God is nie. Hy som dit goed op met die opmerking: “The Bible is written for us, but not to us”.

Koop die boek hier.

Die boek is aan die hand van vyf temas ingedeel, wat tipies ter sprake kom wanneer daar vrae oor Bybeltekste gevra word: die Bybel en wetenskap; geweld in die Bybel; anti-vroue-posisies in die Bybel; pro-slawerny-standpunte en vreemde voorskrifte; en die aan­spraak dat God Drie-enig die enigste waarheid is (teenoor ander gods­dienste en gode). Hoewel hy nie in diep­te al die voorbeeld-tekste bespreek nie, skets hy ’n deeglike inleiding vir elk, wat self verder deur die leser be­studeer kan word. Eerder as om in geykte “vir” of “teen” loopgrawe op te eindig, word die leser uitgenooi om saam te dink en ook self uit te pluis wat om daarmee te maak.

Kimball moedig lesers aan om hierdie boek ook in Bybelstudiegroepe en Bybelskoolruimtes te gebruik, en stel binnekort verdere hulpmiddels hiervoor op sy webblad www.dankimball.com beskikbaar. Na my mening kan dit beslis ook sinvol ingespan word by tienerbedienings en belydenisgroepe, waar baie van hierdie temas gereeld opduik.

  • Dr Nina Müller van Velden is ’n postdoktorale navorsingsgenoot by die Departement Ou en Nuwe Testament, Universiteit Stellenbosch.
Word 'n vriend van Kerkbode