Tutu se lewensverhaal wys skakel tussen spiritualiteit en geregtigheid

Desmond Tutu: A spiritual biography of South Africa’s confessor deur Michael Battle
Uitgewer: Naledi, 2021


Suid-Afrikaanse uitgawe nou beskikbaar in boekwinkels.

Michael Battle herinner ons in hierdie merkwaardige biografie dat ons “doen” en “wees” alles met mekaar te doen het.

Hy kies om vanuit die lens van spiri­tualiteit Desmond Tutu se lewe te beskryf. Battle is ’n jarelange vriend van Tutu. As sulks is hy diep onder die indruk van die rol wat Tutu se aanbiddingslewe gespeel het om die mens te vorm – die mens wat, te midde van Apartheid Suid-Afrika, opgestaan het vir geregtigheid, versoening aangemoedig het en steeds op die wêreldterrein optree ter wille van vrede en geregtigheid.

LEES OOK: Covid-19: Tutu oor entstof

Battle kies dan juis die klassieke indeling van die mistieke lewe, naamlik purgatio, illuminatio en unificatio om Tutu se lewe te karteer. Die boek is gevul met teologiese terminologie rond­om heiligheid, hagiografie, mistiek, vergifnis, gebed en belydenis. Die oor­tuiging is dat Tutu se aktiewe werk vir geregtigheid gegrondves is in sy daag­likse gebede en meditatiewe lees van die Skrif, asook sy deel wees van ’n geloofsgemeenskap.

Battle gebruik ook die beeld van ’n alternatiewe hagiografie. Hagiografie het te make met die kriteria vir heiligheid. In Apartheid Suid-Afrika het baie Afrikaners hulleself beskou as uitgesonder en eenkant geplaas deur God (heilig). Tutu se lewe daarteenoor het gespreek van ’n oortuiging dat almal heilig is en saam op pad is.

Alhoewel Battle dus klassieke spiri­tualiteitsterminologie gebruik, dekonstrueer hy dit vanuit ’n Ubuntu verstaan, om te wys dat spiritualiteit te make het met gemeenskap en nie bloot met die individu nie.

Hierdie is ’n belangrike boek om die leser en ’n nuwe geslag te herinner aan die verband tussen spiritualiteit en ge­regtigheid.

Om die boek te bestel, stuur ’n SMS met die woord TUTU na 48423.

  • Dr Lisel Joubert doseer Kerkgeskie­de­nis aan die Universiteit Stellenbosch.
Word 'n vriend van Kerkbode