Hoop en sekerheid

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Hennie Bernhardt van Dalpark in Brakpan skryf:

In ’n onlangse artikel (23 November 2021) in Kerkbode getiteld “Christus red meer as net ons siel”, skryf dr Christo Benadé onder andere die volgende:

“… dat die lyding en sterwe van Jesus aan die kruis implikasies het vir die hele menslike bestaan en nooit verskraal kan word tot slegs die redding van ons siel nie.” Hy skryf ook verder: “Hierdie redding sluit ook in dat ons in die hoop leef dat daar vir ons ’n ewigheid wag saam met God as ons sterf …”

Hierdie ‘hoop’ waarvan dr Benadé skryf is ’n begrip wat my na aan die hart lê waaroor ek graag meer wil deel.

Ons weet almal van Jesus se lyding en sterwe aan die kruis. Wat ons ook weet is dat Hy na sy kruisdood opgestaan het, met ander woorde die dood oorwin het, en dat ons vandag in hierdie oorwinning kan leef. Dit beteken vir my dat die oorwinning wat behaal is, die hoop waarin ons leef in sekerheid omskep het. Die onsekerheid van hoop is nou sekerheid. Dus bring ons redding mee dat ons in die sekerheid “… leef dat daar vir ons ’n ewigheid wag saam met God as ons sterf.” Anders gestel: ons sal die ewigheid saam met God deurbring. En hierdie sekerheid behoort in ons hele elke dag se bestaan na vore te kom. Daarom kan ek sê God is vir my ’n werklikheid en nie “Iemand” van wie ek net gehoor het nie. As ons nog net van Hom gehoor het is Hy nog net ons Hoop, maar wanneer ons gered word verkry ons die sekerheid.

Redding, sekerheid gebeur nie sonder geloof nie en as ons geloof in God vir ons nog steeds net “hoop” gee, wat help dit ons dan om te glo? Het ons ’n 50/50 kans of ’n 80/20 kans? Nee, deur ons geloof is dit vir ons 100% seker, oftewel beslis. Met respek gesê, daarvoor het Jesus gesorg.

Hierdie sekerheid sluit dan ook aan by wat Hebreërs 11:1 baie duidelik sê wat geloof is: “Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie” (1983 vertaling). Die nuutste (2020) vertaling sê: “Geloof, egter, is sekerheid van die dinge wat gehoop word, ’n bewys van die dinge wat nie gesien word nie.”

“Glo” is iets wat met ons gebeur wanneer ons Jesus gekies het. Dit het met oorgawe te doen; met alles wat ons het gee ons oor en word dit ’n lewenswyse, soos ons deesdae sal sê, 24/7. Dit is nie iets wat net inskop wanneer ons oor God praat of wanneer ons in die kerk, selgroep, vergadering sit nie. Dit is iets wat ons hele lewe, doen-en-late (hart, siel, verstand) oorneem. Geloof is die sleutel tot ons redding en ons verhouding met God en dit is wat ons hoop omskep in sekerheid.

Sonder redding deur die geloof van Hebreërs 11:1, wat vir ons sekerheid gee, sal God altyd net ’n hoop bly.

Word 'n vriend van Kerkbode