Omvattende werk getuig van God se radikale insluiting

Die Andrew Murray-Desmond Tutuprys vir teologiese boeke in ’n amptelike taal van Suid-Afrika, is gewen deur Andries van Aarde vir sy tweevolumewerk, Jesus, Paul and Matthew, uitgegee deur Cambridge Scholar’s Publications, 2020.

Prof Andries van Aarde lewer ’n uitstekende akademiese bydrae wat die oeuvre van sy teologiese nadenke in twee volumes, getiteld Jesus, Paul and Matthew bevat. Hy vertel dat hy deur die uitgewers, Cambridge Scholars Publishers, genooi is om te skryf oor hoe die Bybel en die reikwydte van die evangelie sy lewe beïnvloed het – asook die omgekeerde daarvan – naamlik, hoe sy lewenservaringe weer sy verstaan van die evangelie geïnformeer het.

e-Winkel: KOOP HIER

Met hierdie uitnodiging plaas hy die hart van sy teologiese nadenke en bydraes in een oorhoofse argument met ’n outobiografiese slot. In die slot, vertel hy aangrypend van sy reis saam met God as die belewing van God-vir-ons. Hy getuig van die radikale insluiting van God se wysheid, geregtigheid en liefde, vir die Bybelse slaaf van Etiopië en so ook vir hom, Andries.

Alreeds in die onderskeie subtitels van die twee volumes word die leser in die beweging van sy argument ingelei met volume 1 as Jesus, Paul and Matthew: Discontinuity in content, continuity in substance, waar hy uitlig hoe die beskrywing van die historiese Jesus in gesprek met die Paulusbriewe en die Matteusevangelie kan gebeur, juis sodat die betekenis van Jesus se koms belig kan word.

Lees ook: Wenboek verduidelik Bybel se konteks en leser se bril

Die verskille in die weergawes van die Jesusverhaal deur Paulus en Matteus is inhoudelik daar, soos baie skrywers, onder andere Freud en Nietzsche graag uitwys. Maar, en dit is juis Van Aarde se punt, dat hierdie verskillende inhoudelike verhale juis op die voortsetting en ooreenkomste van Jesus en die betekenis van sy koms heenwys. Hierdie gesamentlike interpretasies maak dit dan moontlik om God te beskryf, as God- vir-ons, as dié God van wysheid, geregtigheid en liefde, wat radikaal insluit.

In Volume 2, getiteld Jesus, Paul and Matthew: To and from Jerusalem, wys hy na die dinamiese aard van die evangelie en die oproep tot die etiese uitlewing daarvan as ’n eietydse reis, “van Pretoria na Jerusalem na Afrika”.

Prof Andries van Aarde

Hy wys dat Jesus te midde van die sistemiese ongeregtighede van Jerusalem gekruisig is en dat hedendaagse mense hulleself ook te midde van hierdie sistemiese ongeregtighede bevind. In die lig hiervan bespreek hy eietydse etiese kwessies, soos armoede, ras en gendergeregtigheid, die verstaan van familie en die betekenis van gesondheid.

Dit is vir hom belangrik om te wys dat ’n verdieping in spiritualiteit dit moontlik maak om in regte verhoudings met mekaar te leef, wat radikale insluiting van mekaar inhou, hier en nou. Dit kan hy bely, want hy wys juis hoe die Nuwe Testament se verhale fyn verbind word met onder andere die Belydenis van Atanasius waar ons – ja ons almal – oriënteer en opgeroep word om God wat vir ons is –  dié Een wat gebore is – te eer, in ons deernisvolle omgang met mekaar.

  • Ds Anlené Taljaard is ’n dosent by Cornerstone Instituut.
Word 'n vriend van Kerkbode