Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

NG Gemeente Reebok: Voltydse medeleraar

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.


In biddende afhanklikheid van die Here stel die kerkraad van die NG Kerk Reebok die vakature van voltydse medeleraar aan gelegitimeerdes van die NG Kerk met volle ampsbevoegdheid bekend.

Gemeenteprofiel

Die Reebok-gemeente in die Tuinroete het oor die afgelope aantal jare sterk gegroei en die lidmaattal staan tans op 163 dooplidmate en 1 442 belydende lidmate (10,15% onder 19 jaar, 13,21% tussen19 en 45 jaar, 12,90% tussen 46 en 59 jaar, 63,74% is 60 jaar en ouer). Totale lidmaattal: 1 605.

Ons streef daarna om ’n geestelike tuiste op ’n gasvrye en vriendelike wyse vir alle navolgers van Jesus te bied.

Die visie van ons gemeente is: “Elke lidmaat deel van die lewende liggaam van Christus”. Voortvloeiend hieruit is ons besig met ’n dissipelskapreis met die tema: “Op reis saam met Jesus”. ’n Groot aantal lidmate is in 34 kleingroepe betrokke by dié dissipelskapreis.

Pilare van ons gemeente

Ons probeer onderskei waarmee God besig is in ons gemeenskap en strewe om daarby in te skakel. Ons is geanker in die Bybel as Woord van God. Ons is geroep en gestuur om die Here Jesus dienend en getuigend te verteenwoordig.

Leraarsprofiel

Ons wil jou uitnooi om by ons aan te sluit op hierdie reis saam met Jesus.

Die volgende profiel dien as riglyn vir voornemende aansoekers:

 • Hierdie persoon se leer en lewe moet getuig van ’n persoonlike verhouding met Jesus Christus as sy/haar Verlosser.
 • Hierdie persoon se liefde vir die Here Jesus en vir mense moet in sy/haar alledaagse lewe sigbaar wees.
 • Die leraar moet in staat wees om die volle omvang van die evangelie uit die hartklop van God Drie-enig passievol Skrifgetrou te verkondig.

Hierdie persoon moet:

 • die Woord baie goed ken/verstaan om dit suiwer te kan verkondig;
 • die prediking van die Woord op ’n kreatiewe en dinamiese wyse aanbied;
 • goed kommunikeer;
 • moet binne ’n formele en informele erediensstyl kan optree;
 • in spanverband heelhartig met die bestaande leraars, binne die ruimte van elkeen se unieke gawes, saamwerk;
 • aktief betrokke wees by jeugbediening en bediening aan senior lidmate;
 • daartoe in staat wees om oud en jonk, tuis, gemaklik en veilig te laat voel;
 • erns maak met sy/haar gesin, ons gemeente, gemeenskap en kerkvervreemdes;
 • hom/haar volledig vereenselwig met die visie van die gemeente en bewese ervaring in kleingroepbediening hê;
 • hom/haar vereenselwig met die teologiese uitgangspunte van die NG Kerk;
 • die normale verantwoordelikhede soos in Artikel 9 van die Kerkorde vervat, nakom.

Belangrike datums

Sluitingsdatum vir aansoeke: 6 Maart 2024.

Diensaanvaarding: 1 Julie 2024, of so gou moontlik soos ooreengekom.

Vergoeding: Ons wil jou materieel versorg met ’n pakket wat aan die sinodale riglyne voldoen.

Aansoeke en navrae

Ons wil jou beter leer ken deur ’n vraelys soos beskikbaar op die gemeente se webwerf www.ngkreebok.co.za

Stuur die voltooide vraelys aan: Die skriba by: admin@ngkreebok.co.za

’n Aanlyn onderhoud sal met kandidate op die voorlopige kortlys gevoer word. Daar kan van kandidate wat die finale kortlys haal, verwag word om ’n psigometriese toets af te lê en ’n preekbeurt in die gemeente waar te neem.

Indien jy meer inligting verlang, kontak gerus vir:

Des Sinclair by des.sinclair@consultm.co.za (083 454 3269), of

Chris de Wet (leraar) by tcdewet1@gmail.com (083 631 9383).

Aansoekers wat nie die finale kortlys haal nie, sal per e-pos in kennis gestel word.

Die kerkraad behou die reg voor om geen aanstelling uit die aansoeke te maak nie.


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.

LUISTER - Kerkbode se weeklikse podsendings.