Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

Brief: Wie is ware en wie is valse kerk?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.


Dubois du Toit van Kestell skryf: Dr Leon Foot se onlangse petisie, onderteken deur 45 leraars, verwys. Waaroor gaan sy skrywe en 45 gelegitimeerde predikante (en teoloë) se meeloping ten diepste?

Dit gaan ten diepste oor die soeke in die NG Kerk na die wil en wese van God, soos Hy Hom openbaar in ’n unieke Boek wat die toets van die tyd deurstaan het. Vanuit daardie Boek en die Opsomming daarvan (Drie Formuliere) “leer” ons wat in die NG Kerk gedoop en gekatkiseer is, wie God is, wat gebeur het dat die aarde in so ’n vervalle toestand is en wat God daaraan kom doen het.

LEES OOK: Dié Vrystaatse dominees gooi wal teen verdagmakery, beskuldigings

Geborg

Maar al daardie kennis is nie genoeg om jouself ’n Christen te noem net omdat jy deur daardie leerskool is nie. Predikante is verder geskool deur spesialiste in teologie, wat steeds nie beteken jy ken die ware God soos Hy Hom openbaar in die Boek nie. Enige iemand wat blootgestel is aan hierdie kerkkultuur en godsdiensagtergrond, kan uitsprake maak oor God, die Kerk, Christelike identiteit en die praktiese uitlewing daarvan.

Maar hier is die olifant in die kamer – nie almal ken die Waarheid soos geopenbaar deur Jesus Christus self nie. Niemand kom na die Vader behalwe deur Hom nie. Ons stryd in die NG Kerk is in wese ’n stryd oor Waarheid. Alle NG lidmate wat glo in Jesus as hulle persoonlike Verlosser, is skape van sy trop, maar Jesus het gewaarsku dat wolwe in skaapklere die kerk sal binnedring, mislei en verwoes. Dit is waar die ware en valse kerk van die Reformasie vandaan kom.

As daar wolwe kom en die skape van hulle Herder se stem probeer vervreem deur ’n ander evangelie wil kom leer, het ons ’n stryd tussen ’n valse en ware kerk. Dus wil ek vir dr Foot vra, as daar dan geen vals leraars (wolwe) in die NG Kerk is nie, het ons dan Utopia op aarde bereik van ’n kerk sonder sonde, misleiding en vals leer? Het die satan dan gewyk van sy aanslag op ons kerk? Is daar ooit ’n tyd in die Kerk op aarde waar daar dan geen poging tot misleiding en vals leer is nie? Is ons nou op so ’n tyd en plek? Of is die sogenaamde behoudendes dan die wolwe, wat die Here se skaaptrop wil vernietig? Hulle wat nie wil verander saam met die tyd en die Boek wil aanpas volgens die tydsgees nie? Die Algemene Sinode en teologiese opleiding het sedert 2000 ’n nuwe ideologie aangeneem wat vertrek vanuit progressiewe teologie, deur weg te beweeg van die Boek as onfeilbaar, die belydenisskrifte as ons ooreenkoms ten opsigte van gereformeerde leer (Art 1 van Kerkorde). In 2002 en 2004 is die ruim huis geskep toe die AS besluit het dat die Boek nie meer ’n openbaring van God is nie, maar mense se opinies oor hulle verstaan van God. In 2019 is ons uiteindelik vasgeloop – wie is dus die ware en wie is die valse kerk? Kairos Netwerk is gestig om die NG Kerk se teologiese opleiding en leiers terug te roep na die oorspronklike erkenning van die Boek as ’n bonatuurlike openbaring van God self, nie as die gekonkel van mense nie. Duisende lidmate roep die NG Kerk se leiers en teoloë in liefde terug na die Herder se trop volgens sy Boek en wil.


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

2 thoughts on “Brief: Wie is ware en wie is valse kerk?”

  1. As huidige MTh-student by die Universiteit van Stellenbosch kan ek met vreugde verskil van die skrywer se algemene stelling dat “…teologiese opleiding (het) sedert 2000 ’n nuwe ideologie aangeneem wat vertrek vanuit progressiewe teologie, deur weg te beweeg van die Boek as onfeilbaar, die belydenisskrifte as ons ooreenkoms ten opsigte van gereformeerde leer (Art 1 van Kerkorde).” Met gewaardeerde dosente soos drr. Frederick Marais, Coenie Burger, Marnus Havenga, Guillaume Smit en vele ander is dit juis die ononderhandelbaarheid van die Bybel en die belydenisskrifte wat as fondament vir ‘n uitstekende opleiding gebruik word.

    Ons verarm onsself en die kinders van God wie ons geroep is om te bedien indien ons summier alles wat nuut is weggooi, net omdat sommiges die perspektiewe skeeftrek.

  2. Deona, Prediker 1:10 (83 vertaling) lees “…Kan jy van iets sê dit is nuut? Nee, dit was lankal daar, lank voor ons tyd….” (kyk gerus al die ander vertalings ook). Daar is dus niks nuut met betrekking tot o.a. dit wat huidiglik die “ruim huis” deurmekaar krap nie. Die “krappery” vind nou net in die post-moderne tyd plaas. Geen sondes en/of lewenswyses wat nou as sogenaamd nuut beskou word (al is dit nie), word weggegooi nie, maar word nog steeds gemeet/geweeg aan die Bybel wat God se wil en waarheid is (jy self dui aan dat die Bybel onondelhandelbaar is). Wanneer dit dus te lig bevind word, word dit weggewerp soos ‘n vuil lap.

Comments are closed.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.

LUISTER - Kerkbode se weeklikse podsendings.