Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

Jan Lubbe: Om in die spore van dié Profeet te volg …

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.


Sit ’n mens op die kerkstoep, hierdie tyd van die jaar tussen Epifanie, Aswoensdag en die eerste Lydensweke, en jy kyk in stilte die paadjie af na die hek toe, wagtend … gaan jou gedagtes onwillekeurig na die Profeet van Nasaret. In ons geestesoë volg ons Hom mos, nou, rigting Jerusalem, nie waar nie? Merkwaardig, twee Sondae gelede het ons dit gelees (Matteus 17), dat op die Berg van Verheerliking, in ’n stralend-skitterende ligkring, skielik weerskante van Jesus “die Wet en die Profete” – daardie vaste uitdrukking – beliggaam is: Moses en Elia. “Met Hom in gesprek” (17:3). Asof dít in die oë van sy verdwaasde volgelinge duidelik moes word: Hier staan die Lewende Woord wat die Skrifte sou vervul; Gestuurde van God, “Messias”; in Grieks, “Christus”. Die Heidelbergse Kategismus van 1561 noem Hom: “… ons hoogste Profeet en Leraar, wat aan ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing bekend gemaak het …” (Sondag 12). Lees dit wéér, in hierdie dae dat daar so knaend oor die profetiese stem van die NG Kerk – stil al dan nie – geskryf word. Hierdie land, waarin die stemboodskappe en video’s van selfaangestelde “profete en predikers” so wyd rondvlieg. Lees dít weer: Jesus, die Gesalfde, die Groot Gelegitimeerde, ons “Profeet en Leraar”.

LEES OOK: Cas Wepener: ‘Hoe preek en lei ’n mens eredienste in ’n konteks van ongelykheid, armoede en geweld?’

Dít was die eerste indrukke van Hom; skares “verstom oor sy lering”, want dit was “soos iemand met gesag en nie soos hulle skrifkenners nie” (Matt 7:28-29). Die Rabbi uit Nasaret was eenvoudig net ánders. Sy eerste boodskap: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande” (Matt 4:17). ’n Uitnodiging om tot stilstand te kom, tot inkeer, om te onthou wie jy régtig is: Geseënd, sout, lig. Gestuur om óók te gaan uitnooi, want dié koninkryk is soos ’n bruilof of ’n skat in ’n saailand en dit is vir armes van gees en vir kindertjies. Dit is immanent en eksistensieel; hier en nou; oor brood en ’n bo-kleed, oor bekommernis en jou buurman, só ontsaglik relevant en konkreet. En tóg ook, in geheel ánderwêrelds. Toe Hy daardie laaste Vrydagoggend die laaste woorde nog kon sê, was dit dít: “My koningskap is nie van hierdie wêreld nie.” Die nag tevore in die donker tuin tussen die bome: “Bêre jou swaard …”

LEES OOK: Elders gesien: Landbou kan die land genees, hoor deelnemers by storieberaad oor oplossings nie ‘foplossings’

Dit was juis oor sy profetewoorde dat Jesus van Nasaret uiteindelik voor die Joodse Raad en goewerneur Pilatus gesleep is, voor kerk en staat van destyds. Van meet af aan, of dit nou was in die sinagoge van Nasaret of op die strand langs die Meer van Galilea, by ’n put in Samaria of in die tempelgange van Jerusalem, het sy woorde aanstoot gegee. Sy hervertolking van die ou Skrifte: “Julle het gehoor dat vir die voorouers gesê is … Maar Ek sê vir julle …” (Matteus 5 tot 7). Terug na die eintlike Bron; Genesis se “En God het gesê …”; Sinaï se Tien Woorde; die “Stem” in Deuteronomium 30; Psalm 119 se lamp vir jou voet; profetevoorgangers se “Só sê die Here, Here”. Terug na die oorspronklike bedoeling van God vir hoe dit tussen mense moet gaan en vir die diepste gewaarwordinge van jou gemoed in daardie verborge gesprek met Hom, “jou Vader wat in die verborgene is” (Matt 6:18). Radikale uitleg van die Skrifte ánderkant skeibriewe en tiendes van kruisement! Verby die kleinste en laaste lettertjies van die Wet, vra maar die selfversekerde wetgeleerde wat Hóm wou vasvra of die soekende ryk jongman; Jesus het op ’n manier dwarsdeur jou selfvoldaanheid gesien tot ín jou “verborge binnekant” in. Jou dáár vrygemaak: “Jy moet die Here jou God liefhê, verstand, hart, kragte … en jou naaste soos jouself”, dit is al – het Hy die Skrif letterlik aangehaal en hermeneuties geaktualiseer; “daar was ’n man wat van Jerusalem afgegaan het na Jerigo …” Verby kom toe ’n priester, Leviet en Samaritaan.

LEES OOK: Dana Snyman: Oor Bybels met ritssluiters

Dít is die ding van die profete van ouds, en Jesus óók. ’n Ware profeet tel sy of haar woorde. Wéég dit af, soos ’n kosbaarheid: Wat is die waarheid hier en nou? Wat is die essensie van waarop alles werklik aankom? Wanneer is die regte oomblik? En juis nie sonder aansien des persoons nie, maar presies vir dié wat moet hoor (wie ore het om te hoor). Vra die Heidelbergse Kategismus, en “waarom word jy ’n Christen genoem?” (Sondag 12). Kom die antwoord: Omdat ek aan Hóm behoort, deel aan sy roeping het en daarom as ’n gewone gelowige in die amp van kleine profeet, “sy Naam bely”. Sê “Jesus is die Here”, teenoor owerheid en onderdaan, ongeag die kleur van vlag of vel. Sê “Jesus is die Here”, teenoor verdrukkers van toe én nou, konsekwent. Sê “Jesus is die Here”, teenoor die Bose wat jou in donker ure besoek en treiter. Sê “Jesus is die Here”, teenoor hulle wat “julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is.” Sê “Jesus is die Here”… nadat jy sélf goed geluister het, baie goed.

Dáár begin die bediening van die Woord: In jou “binneste kamer”. En mag uit daardie verborge ontmoeting, die NG Kerk haar profetiese stem laat opklink. Ons hét ’n Voorbeeld: “Ons hoogste Profeet en Leraar.”

Ds Jan Lubbe is predikant van die NG Gemeente Berg-en-Dal in Bloemfontein en moderator van die Algemene Sinode.

 


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.