Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

NG Aandbloem: Deeltydse kontrakpos

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.


Gemeenteprofiel

Die visie van die gemeente is: “Waar senior lidmate hande vat vir Christus en sy koninkryk.”

Die NG Gemeente Aandbloem met ongeveer 600 belydende lidmate is in Bloemfontein en binne die grense van die Engo Sentrum vir Bejaardes gesetel. Die meerderheid van die gemeente se lidmate is ouer as sewentig jaar.

Lidmate woon op die terrein van die Sentrum vir Bejaardes in ’n verskeidenheid van wooneenhede asook in Ons Tuiste se versorgingseenheid vir verswakte bejaardes.

Leraarsprofiel

 • Die persoon moet ’n gelegitimeerde leraar van die NG Kerk wees en oor eie behuising en vervoer beskik.
 • Eggenoot/eggenote moet ’n meelewende lidmaat van die NG Kerk wees.
 • Die geestelike versorging van bejaardes moet ’n passie wees.
 • Moet oor die vermoë beskik om in spanverband met die leraarspan en ander groepe saam te werk.

Verdere aspekte wat vir die gemeente belangrik is

 • Sistematiese huisbesoek en ander pastorale besoeke is ’n hoë prioriteit.
 • Dit sluit, onder andere, besoeke aan nuwe intrekkers, sterwensbegeleiding en hospitaalbesoeke in.

Verantwoordelikhede

Die suksesvolle aansoeker sal in oorleg en in samewerking met die leraarspan vir die volgende  pligte verantwoordelik wees:

 • Die waarneem van
 • Huisbesoek.
 • Eredienste.
 • Begrafnisdienste.
 • Diensreekse soos Week van gebed en Pinkster.
 • Bybelstudie.
 • Betrokkenheid by sommige van die kerkraadskommissies.

Die kerkraad bied aan die suksesvolle kandidaat die volgende:

 • ’n deeltydse kontrakpos vir ’n tydperk van twee jaar.
 • Totale Koste van Indiensneming tot ’n maksimum van R210 304 per jaar (vir eie strukturering).
 • Geregtig op 42 dae verlof per jaar en een afnaweek per maand.

Enige navrae kan gerig word aan: Die voorsitter van die kerkraad, Ds Christo Louw, 082 371 2905.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 12:00 op 8 April 2024.

Skriftelike aansoeke met ’n kort CV vergesel van ten minste twee onlangse getuigskrifte moet asseblief ingedien word by die gemeentebestuurder:

Mev Veronica Pretorius (Ma-Vr 08:00-10:00)

Van Heerdenweg 22, Engo Sentrum vir  Bejaardes, Bloemfontein.

E-pos: aandbloem@engo.co.za  Tel: 051 407 7631.

Die kerkraad behou die reg voor om geen aanstelling te maak uit die aansoeke wat ontvang is nie.


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.