Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

Kerk-in-Suid: Voltydse leraar

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.


SLUITINGSDATUM: 28 Maart 2024.

GEMEENTEPROFIEL

Kerk-in-Suid is ’n voorstedelike gemeente in Centurion met 5 136 doop- en belydende lidmate. Tans word die gemeente bedien deur ’n voltydse leraar, ’n emeritusleraar wat tans die vakature vul en ’n emeritusleraar verantwoordelik vir die senior bediening.

Kerk-in-Suid glo dat die kerk steeds ’n belangrike rol speel in God se plan met ons wêreld en daarom wil ons voortdurend vernuwe om op die effektiefste manier ons gemeente en gemeenskap te bedien.

As gemeente wil ons die visie wat God in ons hart losgemaak het leef om onder die leiding van die Heilige Gees ruimtes te skep waar die Gees lewens- en gemeenskappe verander.

DOEL VAN AANSTELLING

Geen gemeente kan bestaan sonder goeie verhoudings nie. Een van die grootste uitdagings vandag is dat ons dikwels die lewe saam met baie mense leef maar ons ervaar die lewe eintlik saam met min.

Kerk-in-Suid stel ’n beroep beskikbaar vir ’n senior leraar wat betrokke sal wees by die DVK, fondse, leiding van die dagbestuur, en betrokke by bedieninge waaronder erediens, eiendom, kleuter- en kinderbediening en groep bediening en leierskap- en huweliktoerusting asook ander leraarverantwoordelikhede soos bepaal volgens die kerkorde en bedieningsterreine volgens die behoefte van die gemeente.

LERAARSPROFIEL

In aansluiting by die ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde is die kernvereistes waaraan die suksesvolle kandidaat moet voldoen:

 • Toegewyde gelowige met ’n evangeliese hart en ’n passie om gelowiges te help om binne ’n verhouding met God te leef.
 • Dinamiese en Skrifgetroue en inspirerende lewenstoepasbare prediking. Die leraar moet gemaklik wees om binne die konteks van reekse te funksioneer en meewerk in die beplanning daarvan in ’n breër spektrum.
 • Bewese rekord en ondervinding ten opsigte van leierservaring en strategie bepaling binne ’n gemeente wat goed sal inpas by Kerk-in-Suid se visie.
 • Bewese bedieningservaring binne die NG Kerkfamilie;
 • Moet goed in ’n spanverband kan funksioneer met die nodige respek vir ander se rol en funksie binne die gemeente.
 • “Mens wees” (liefde, omgee, interaksie).
 • Selfgedrewe (inisiatief, energiek, entoesiasme).
 • Moet gemaklik kan inskakel en funksioneer binne die kultuur en struktuur van Kerk-in-Suid. (Besoek gerus Kerk-in-Suid se webwerf en sosiale media om meer van wie ons is te sien). www.kerkinsuid.co.za
 • Moet visionêr saam kan werk aan die toekoms en ontwikkeling van die kerk.
 • Uitnemende organiserings- en bestuursvermoë.
 • Onblusbare entoesiasme vir die verspreiding van Godswoord en uitbou van die gemeente.

VERGOEDING

 • Volgens sinodale skaal (TKVI).
 • Voordele en toelaes in lyn met die sinodale riglyne.

AANSOEKE

 • Aansoeke moet vergesel word van ’n CV nie langer as vier bladsye nie.
 • Dit moet die kantoor voor of op 28 Maart 2024 bereik.
 • ’n Vraelys vir die aansoek moet by Marcel van Biljon: dvk@ngwps.co.za aangevra word wat ook voltooi moet word deur die aansoeker.
 • Die proses van keuring sal aan die kandidate gestuur word.
 • Stuur alle aansoeke en navrae aan Marcel van Biljon: dvk@ngwps.co.za

DIENSAANVAARDING

Die diensaanvaardingdatum sal met die geskikte kandidaat onderhandel word.

Dit staan die kerkraad vry om volgens behoefte en diskresie aan te stel al dan nie.


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.